Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Tyngdlyftningsförbundets ledarkader

Idrottsliga framgångar kräver också ledare på olika poster som kan främja idrotten genom att skapa förutsättningar för en positiv utveckling. Förbundet måste organiseras så att det kan administrera sporten, stadgar och tävlingsregler är viktiga komponenter som måste antas och uppdateras. För att popularisera sporten krävs att den marknadsförs på olika sätt. Vilka ledare har betytt mycket för Tyngdlyftningsförbundet? I detta kapitel presenteras ett antal ledare som på ett avgörande sätt fört svensk tyngdlyftning framåt.

Text: Håkan Johanson

Då vi inte har så mycket kunskap om ledarna vid Atletikförbundets bildande och de första 20 åren, får presentationen starta med Erik Holmer, verksam inom Tyngdlyftningsförbundet från dess bildande i början av 1920-talet. Därefter följer Oscar Björklund, Holger Winquist och Nils Ekborg. År 1961 beslutade förbundsstyrelsen att införa utmärkelsen Hedersledamot i STF och den förste att bli utsedd till Hedersledamot blev år 1963 Holger Winquist. Efter honom har ytterligare sex förärats titeln Hedersledamot och två Hedersordförande. Samtliga presenteras i detta kapitel.

Erik Holmer

F 1891.02, d 1942

Klubbtillhörighet

Stockholms AK

Styrelseuppdrag STF

1920 – 1926 sekreterare

1926 – 1927 ordförande

1927 – 1936 ledamot

Totalt 16 år i STF:s styrelse

Utmärkelser

1927 STF Förtjänsttecken i guld

1933 RF:s Förtjänsttecken

Betydelsefulla insatser

Erik Holmer (1891-1942) var en av svensk tyngdlyftnings tidiga orga­nis­a­törer och en stor inspira­tör. Han blev 1910 medlem i Stockholms Atletklubb (SAK) och inledde där sin karriär som boxare men övergick snart till andra aktiviteter och uppträdde bland annat som tandatlet. Holmers stora bidrag låg dock på det organisatoriska planet. Han var åren 1921 – 1927, 1931 – 1934 samt 1936 - 1937 ordförande i SAK och var tillsammans med en annan SAK:are, Algot Nybom, en av dem som verkade för att tyngdlyftningen skulle bilda ett eget förbund. Han verkade 1926-27 som STF:s ordförande och perioderna 1920-25, 1928-36 som sekreterare. Holmer var även tidskriften Atletiks första redaktör. Tidningen var mycket välredigerad och hade stor betydelse för att ge tyngdlyftningen en seriös prägel och den bidrog till att intresset för tyngdlyftningen avsevärt breddades. Atletik producerades i Holmers bostad som även stod som redaktionsadress.

Oscar ”OB” Björklund

F 1891.06.02, d 1956.10

Klubbtillhörighet

Uppgifter om klubbtillhörighet saknas

Styrelseuppdrag STF

1932 – 1955 ordförande

Totalt 23 år i STF:s styrelse

Speciella uppdrag

Organisationschef för VM 1953

Internationella uppdrag

1936 – 1942 IWF vice president

1946 – 1948 IWF 1st vice president

1948 – 1957 IWF vice president

1952 – 1956 IWF bureau member

1940 – 1953 NTF president

Utmärkelser

1936 Olympiska föreningens medalj

1938 STF Förtjänsttecken i guld

1940 RF Förtjänsttecken

1947 NTF Förtjänsttecken av andra graden

1949 Vasaorden

Oscar Björklund

Betydelsefulla insatser

Moderniserade den svenska tyngdlyftningen med betoning på teknik och metodik genom att bland annat anlita välkända utländska tyngdlyftningsinstruktörer. Han var initiativtagare till ett flertal stipulationsmärken, exempelvis Diplommärket. Genom sitt intresse engagemang för internationell tyngdlyftning blev han invald i Internationella Tyngdlyftningsförbundet och kunde därigenom göra STF:s röst hörd vid internationella kongresser. Oscar Björklund var med och bildade Nordiska Tyngdlyftningsförbundet och dess första president i 13 år.

Till Oscar Björklunds meriter hör slutligen arrangemanget av Världsmästerskapen i Stockholm 1953, det första internationella mästerskap över Nordisk nivå.

Holger ”Hogge” Winquist, Hedersledamot nr 1

F 1908.12.10, d 1995.06.08

Holger Winquist

Klubbtillhörighet

Stockholms AK

Styrelseuppdrag STF

1940-1957 sekreterare

1957-1963 kassör

1967-1969 ordförande

Totalt 25 år i STF:s styrelse

Internationella uppdrag

1940 – 1953 NTF generalsekreterare

Utmärkelser

1945 STF Förtjänsttecken i guld

1947 NTF Förtjänsttecken av andra graden

1949 RF Förtjänsttecken

1953 Kunglig medalj

1955 IWF National Award Silver

1958 IWF National Award Gould

1961 NTF Förtjänsttecken av första graden

1963 STF Hedersledamot nr 1

Betydelsefulla insatser

Holger Winquist satt hela 25 år i STF:s styrelse på olika poster. Han var med tillsammans med Oscar Björklund och den finske tyngdlyftningspresidenten Bruno Nyberg och bildade Nordiska Tyngdlyftningsförbundet och var dess första generalsekreterare fram till 1953. Tre svenska VM-arrangemang fick Holger Winquist delta på som organisatör, vilket kan betraktas som oslagbart inom svensk tyngdlyftning. 1944 var han med och (åter)skapade tyngdlyftningstidningen Atletik och blev en ovärderlig redaktör och medarbetare i många år. Förutom de vanliga notiserna bidrog Holger Winquist ofta med små lustiga historier och anekdoter.

1973 publicerade STF Holger Winquists sammanställning av statistik med namnet ”Svensk tyngdlyftningsidrott 1896-1972”. Sammanställningen innehöll STF-styrelser, svenska mästare, svenska rekord samt internationella tävlingsresultat. Efter 1972 fortsatte Holger Winquist att göra sammanställningar omfattande 5-årsperioder fram till och med 1992. Han planerade dessutom att göra en sammanställning omfattande tiden 1896 – 1996 med alla svenska mästare. Tyvärr hann han inte med detta.

Nils Ekborg

F 1913.11.26, d 1975.05

Klubbtillhörighet

Spårvägens GoIF

Idrottsliga meriter

1940 silver JSM tvåarmslyft

1941 brons JSM tvåarmslyft

1946 svensk juniormästare enarmslyft

Styrelseuppdrag STF

1939 – 1949 ledamot

1954 – 1955 ledamot

1955 – 1967 ordförande

Totalt 23 år i STF:s styrelse

Internationella uppdrag

1965 – 1969 NTF president

Speciella uppdrag

Organisationschef för VM 1958 och 1963

Utmärkelser

1947 STF Förtjänsttecken i guld

1957 NTF Förtjänsttecken av andra graden

1957 IWF National Award Bronze

1958 IWF National Award Gould

Nils Ekborg

Betydelsefulla insatser

Började med tyngdlyftning 1934 och tävlade i tungviktsklassen (+82,5 kg). Under sin tid som STF-ordförande var han ansvarig för genomförandet av två VM-tävlingar, 1958 och 1963. Under fyra år var Nils Ekborg president i Nordiska Tyngdlyftningsförbundet. Som NTF-president införde han bland annat NTF:s Elitnål. Slutligen kan nämnas att STF/NTF arrangerade den första internationella domarkursen i Stockholm 1967 med IWF:s generalsekreterare Oscar State som kursledare.

På slutet av sin ordförandetid gjorde tyngdlyftningsledare i klubbar och distrikt "uppror" på grund av att Nils Ekborg gynnade sin egen familj genom att de fick anställning i förbundet. Det slutade med att Nils Ekborg förlorade valet till ordförande 1967.

Ulf af Trolle, Hedersledamot nr 2

F 1919.08.18, d 1997.07.24

Klubbtillhörighet

FK Spänst, Falun på 1930–40-talet

Styrelseuppdrag i STF

1969 – 1973 ordförande i 4 år

Utmärkelser

1974 STF Hedersledamot nr 2

Ulf af Trolle

Betydelsefulla insatser

Ulf af Trolle var förbundsordförande under de år svensk tyngdlyftning stod på sin absoluta topp. Bo Johansson och Hans Bettembourg slog världsrekord och vann medaljer på EM- och VM-tävlingar och skapade stora rubriker hela tiden. Detta var emellertid inte Ulf af Trolles förtjänst. Han kom istället att få betydelse för förbundets administration, organisation och ekonomi. Ulf af Trolle for vid denna tid världen runt som konsult och hjälpte ”sjuka” företag med rationaliseringar. Tidigare hade han varit professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg under åren 1951 – 1967.

Tack vare Ulf af Trolles affärskontakter underlättades förbundets möjligheter att klara vissa ekonomiska åtaganden. Bland annat kunde landslagsdräkter av mycket bra kvalitet införskaffas i stor mängd och till bra pris. Det finns också uppgifter om att Ulf af Trolle ska ha ordnat fram sponsormedel till VM i Columbus, USA.

Bengt "Cannan" Cannerström (Svensson), Hedersledamot nr 3

F 1924.03.17

Klubbar

IK Atle, KA 2:s Idrottsförening

Idrottsliga meriter

1955 brons SM seniorer

1959 silver SM seniorer

1960 svensk mästare senior

1961 svensk mästare senior

1962 brons SM seniorer

1964 brons SM seniorer

2 svenska seniorrekord

11 landslagsuppdrag

Styrelseuppdrag i STF

1962 - 1967 ledamot

1967 - 1969 vice ordförande

1969 - 1971 ledamot

1973 - 1977 ledamot

Totalt 13 år i STF:s styrelse.

Internationella uppdrag

1969 -1973 ordförande i EWF:s revisionskommitté

Utmärkelser

1964 STF Förtjänsttecken i guld

1973 NTF Honorary Medal 2:a grad

1975 RF Förtjänsttecken

1977 STF Hedersledamot nr 3

Bengt "Cannan" Cannerström

Betydelsefulla insatser

Bengt ”Cannan” Cannerström är en av de mest meriterade ledare på förbundsnivå som STF har haft. Två gånger svensk mästare, två svenska rekord samt 11 landslagsuppdrag skvallrar om en mycket duktig lyftare. Bengt Cannerström var under början av 1960-talet riksin-struktör/förbundskapten för svenska landslaget. Under den tiden arbetade han mycket med att utveckla träningsmetodiken och publicerade ett stort antal artiklar med träningsråd i Nya Kraftsport.

Yngve Frölander, (Carlsson) Hedersledamot nr 4, Hedersordförande nr 1

F 1918.09.23, d 2006.01.23

Yngve Frölander

Klubbtillhörighet

Södermalms AK, Spårvägens GoIF, Sundbybergs TK

Idrottsliga meriter

1947 svensk juniormästare

1951 brons SM seniorer

Styrelseuppdrag i STF

1962 - 1966 sekreterare

1986 - 1990 ordförande

Totalt 8 år i STF:s styrelse.

Speciella uppdrag

Deltog i bildandet av EWF 1969

Internationella uppdrag

1969 – 1973 EWF exekutiva styrelse

1971 – 1977 NTF generalsekreterare

1987 – 1991 EWF tekniska kommitté

Utmärkelser

1964 STF Förtjänsttecken i guld

1971 NTF Honorary Medal 2:a grad

1975 RF Förtjänsttecken

1977 EWF National Award Silver

1984 STF Hedersledamot nr 4

1988 NTF Honorary Medal 1:a grad

1993 STF Hedersordförande nr 1

Betydelsefulla insatser

Yngve Frölander var en dynamisk man som älskade sin idrott. Han utövade ett kraftfullt och tydligt ledarskap, sådant som vi numera ofta saknar i vårt samhälle - även inom idrotten.

Yngve kom in i förbundsarbetet på 1960-talet då han verkade som sekreterare i förbunds-styrelsen. Under den perioden svarade han för en stor del av det praktiska arbetet med genomförandet av VM 1963 i Stockholm.

År 1967 anställdes Yngve Frölander som generalsekreterare i STF, en befattning han hade på heltid till 1978, därefter på deltid till 1983. Under den perioden nådde svensk tyngdlyftning sina hittills absolut största framgångar. En mycket starkt bidragande orsak till att svensk tyngdlyftning utvecklades så framgångsrikt under den här perioden var Yngves hårda arbete och engagerade insatser.

Curt-Eric Hermansson, Hedersledamot nr 5

F 1934.06.24

Klubbtillhörighet

Nora AK

Styrelseuppdrag i STF

1968 - 1973 kassör

1973 - 1986 ordförande

Totalt 18 år i STF:s styrelse.

Speciella uppdrag

Organisationschef för VM 1985

Internationella uppdrag

1971 - 1987 NTF president

1981 - 1987 EWF vice president

Utmärkelser

1973 STF Förtjänsttecken i guld

1974 NTF Honorary Medal 2:a grad

1979 RF Förtjänsttecken

1983 IWF National Award guld

1985 NTF Honorary Medal 1:a grad

1986 STF Hedersledamot nr 5

Curt-Eric Hermansson

Betydelsefulla insatser

Curt-Eric Hermansson engagerade sig inom idrotten på nästan alla nivåer. På lokal nivå var han med och grundade Nora Atletklubb i slutet av 1950-talet. Redan 1961 valdes Curt-Eric in i Närkes Tyngdlyftningsförbund som sekreterare och 1964 - 1982 var han SDF-ordförande. 1962 arrangerade Nora AK det först Nordiska Mästerskap för juniorer med Curt-Eric som lokalt ansvarig för arrangemanget. Samma år arrangerade Nora AK också SM för seniorer. Det var en meriterad ledare som kom in i Förbundsstyrelsen 1968.

Åren 1971 - 1987 var Curt-Eric Hermansson president i Nordiska TF och åren 1981 -1987 vice president i Europeiska TF, vilket visade på ett stort engagemang och intresse för internationell tyngdlyftning.

Den största utmaningen för Curt-Eric Hermansson blev VM i Södertälje 1985. VM-tävlingarna föregicks av andra internationella arrangemang i Sverige. Ett stort arbete lades ned på att finna en lämplig kommun att samarbeta med och hela projektet marknadsfördes med bland annat huvudsponsorn Saab-Scania.

Ragnar "Raggen" Bergström, Hedersledamot nr 6

F 1917.04.25, d 2001.02.26

Klubbtillhörighet

Frisksportarklubben Spänst, Västerås AK, Falu AK

Styrelseuppdrag i STF

1965 - 1970 ledamot

1971 - 1973 ledamot

Totalt 7 år i STF:s styrelse.

Utmärkelser

1956 STF Förtjänsttecken i guld

1973 RF Förtjänsttecken

1987 STF Hedersledamot nr 6

Ragnar "Raggen" Bergström

Betydelsefulla insatser

Ragnar ”Raggen” Bergström var förbundsstyrelsens slitvarg. Han åtog sig massor av uppdrag och arbete som ingen annan ville ha. Bland uppdragen märks särskilt arrangerandet av landsslagsläger i Dalarna under den period, slutet av 1960-talet och början av 1970-talet, när svensk tyngdlyftning tillhörde världseliten i flera viktklasser. Ragnar Bergström var också den som rekryterade Ulf af Trolle till förbundet i en tid när det var djup splittring i förbunds-styrelsen. I början av sin idrottskarriär var Ragnar Bergström med att starta upp Falu AK. Klubben bildades 1941 och blev snabbt en av de mer betydelsefulla klubbarna i Dalarna.

Willy Candemyr (Karlsson), Hedersledamot nr 7

F 1932.06.01

Klubbtillhörighet

Jönköpings AK

Styrelseuppdrag i STF

1969 – 1970 ledamot

1970 – 1985 sekreterare

Totalt 16 år i STF:s styrelse.

Speciella uppdrag

Ansvarig för SL 1975 - 1997

STF Generalsekreterare 1986 - 1997

Internationella uppdrag

1977 - 2000 president Nordic Powerlifting Federation

Utmärkelser

1973 STF Förtjänsttecken i guld

1979 RF Förtjänsttecken

1981 NTF Honorary Medal 2:a grad

1993 STF Hedersledamot nr 7

Betydelsefulla insatser

I 15 år var Willy Candemyr sekreterare i Tyngdlyftningsförbundet. Men de flesta förknippar Willy med styrkelyft. Genom att bli projektanställd kunde Willy fortsätta som styrelseleda-mot samtidigt som han arbetade med styrkelyft. Det blev också många år som president i Nordic Powerlifting Federation.

1986 ändrade karriären riktning från förtroendevald till anställd. Willy Candemyr anställdes som Förbundets generalsekreterare 1986, en post han innehade till sin pensionering 1997.

Georg "Jojje" Boström, Hedersledamot nr 8

F 1947.09.27

Klubbtillhörighet

Södra TK

Styrelseuppdrag i STF

1977 – 1985 ledamot

1985 - 2009 sekreterare

Totalt 33 år i STF:s styrelse.

Utmärkelser

1981 STF Förtjänsttecken

1989 RF Förtjänsttecken

1995 NTF Honorary Medal 2:a grad

1985 EWF National Award Brons

2001 EWF National Award Guld

2009 STF Hedersledamot nr 8

Betydelsefulla insatser

Georg Boström är den styrelseledamot som har suttit längst i Förbundets styrelse, hela 33 år! Huvuddelen av tiden var han sekreterare. Under många år skötte Georg Förbundets serieverksamhet. Han var också en stor vän av ungdomsidrotten, vilket inte minst märktes genom den mängd pengar han betalade in till Lyftidrottens Ungdomsfond.

Georg Boström hade internationellt domarkort för styrkelyft och var förbundsdomare i tyngdlyftning. Inom tyngdlyftningen toppade han domarstatistiken i många år, då han var ovanligt flitig på att åta sig domaruppdrag.

Benny Johansson

F 1940.06.27

Benny Johansson

Klubbtillhörighet

Växjö AK

Idrottsliga meriter

1967 brons SM seniorer

1969 brons SM seniorer

2 landslagsuppdrag

Styrelseuppdrag i STF

1974 – 1977 ledamot

1977 – 1986 vice ordförande

1997 – ordförande

Totalt 25 år i STF:s styrelse.

Speciella uppdrag

Organisationschef för Baltic Cup 1974, European Promotion Cup 2000, JEM 2001, UEM 2006, JEM 2009

Internationella uppdrag

2000 - IWF tekniska kommitté

1983 – 1987 EWF tekniska kommitté

2008 - EWF exekutiva styrelse

Utmärkelser

1980 NTF Honorary Medal 2:a grad

1983 IWF National Award Silver

1985 IWF National Award Guld

1987 STF Förtjänsttecken i guld

2000 EWF Certificate of Merit

2009 NTF Honorary Medal 1:a grad

Betydelsefulla insatser

Kännetecknande för Benny Johanssons karriär inom tyngdlyftning är hans stora intresse för den internationella tyngdlyftningen. Som internationell domare deltog han i två OS, vilket han är ensam om. Men det är inte bara som domarfunktionär han uppträder, Benny är den STF-ordförande som varit ansvarig för flest internationella mästerskap. Dessutom var han i hög grad involverad i Baltic Cup (Växjö 1974) och VM (Södertälje 1985).

Hans intresse för internationell tyngdlyftning handlade inte bara om att organisera internationella mästerskap. Under två perioder, först som generalsekreterare sedan som ordförande, var Benny invald i Nordiska TF. I tre perioder á fyra år satt han med i IWF:s Tekniska Kommitté.

Slutligen skall nämnas att Benny Johansson under sin absolut första tid som ordförande i Förbundet deltog på RIM i Karlstad 1997 för att bland annat få Svenska Styrkelyftsförbundet invalt som medlem i RF. Detta är en av de största händelserna i Förbundets historia efter dess bildande.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2022-11-17

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken