Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Om oss

Svenska Tyngdlyftningsförbundet har över 100 år på nacken och består idag av över 100 föreningar, över 14 000 medlemmar och 1 000 tävlingslicenser. Vi ser en stor potential i sporten och står nu inför att ta svensk tyngdlyftning till nästa nivå.

Vår värdegrund

Glädje och gemenskap
Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Strategi 2025


I Strategi 2025 finns Svensk Idrotts gemensamma mål formulerade och dessa handlar till stor del om livslångt idrottande.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets vision


För att bidra till målen i Strategi 2025 har Svenska Tyngdlyftningsförbundet påbörjat en utvecklingsresa där vår strävan att vara inkluderande genomsyrar vårt arbete. Det arbetet pågår och kommer att presenteras när det är klart. Just nu gäller:

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets verksamhetsplan


I Svenska Tyngdlyftningsförbundets verksamhetsplan står vad förbundet arbetar med att uppnå mellan de förbundsmöte som sker varje år under april månad.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets delegationsordning


I november 2020 införde Svenska Tyngdlyftningsförbundet en ny delegationsordning för att tydliggöra vem som har ansvaret över vad inom förbundet. Dokumentet innehåller även uppdragsbeskrivningar och behandlas och fastställs av styrelsen. 

Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet

Svenska Tyngdlyftningsförbundet får varje år ett ekonomiskt stöd från staten via Riksidrottsförbundet. Här kan du läsa mer om de olika stöden:

Organisationsstöd
Ett generellt stöd där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter och har i syfte att stödja olika gruppers organisering i demokratiska former.

Verksamhetsstöd
Ett riktat stöd till en viss eller till flera angivna verksamheter och kan ha flera olika slags syften och mål beroende på ändamål.

Projektstöd
Ett riktat stöd till ett projekt, det vill säga till en i tiden avgränsad verksamhet och kan ge idrottsorganisationer möjlighet att arbeta med utveckling eller förnyelse av verksamheter eller aktiviteter.

Återstartsstöd
Tillfälligt stöd efter pandemin, som kommit i flera omgångar.

Publicerad: 2022-05-09

Senast uppdaterad: 2023-01-19

Författare: Simon Tollstern

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm