Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Om oss

Svenska Tyngdlyftningsförbundet har över 100 år på nacken och består idag av över 100 föreningar, över 14 000 medlemmar och 1 000 tävlingslicenser. Vi ser en stor potential i sporten och står nu inför att ta svensk tyngdlyftning till nästa nivå.

Vår värdegrund

Glädje och gemenskap
Glädje, gemenskap och hälsa är starka drivkrafter för att idrotta och för att bedriva tyngdlyftning. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet
Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med
Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill får vara med i föreningsdriven tyngdlyftningsverksamhet oavsett kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder.

Rent spel
Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, osund ekonomi och annat fusk samt mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl i som utanför tyngdlyftningslokalen.

Strategi 2025


I Strategi 2025 finns Svensk Idrotts gemensamma mål formulerade och dessa handlar till stor del om livslångt idrottande.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets strategi


För att bidra till målen i Strategi 2025 har Svenska Tyngdlyftningsförbundet under åren 2021 till 2023 arbetat fram strategidokumentet Svensk Tyngdlyftning Lyfter.

Arbetet startade med Framtidskonferensen 2021. I grunden har vi utgått från Strategi 2025, vår tidigare ”Tyngdlyftningen Vill” samt alla de intervjuer, samtal, enkäter och sammankomster som vi genomfört 2021-2023. Inte minst en stor enkätundersökning med många svar som handlade om vision, mål och roller för svensk tyngdlyftning i framtiden.

I början av 2023 skickade förbundet ut en remiss om dokumentet till alla SDF och föreningar. Svaren visade tydligt att svensk tyngdlyftning ställer sig bakom Svensk Tyngdlyftning Lyfter och efter några korrigeringar valde styrelsen att på förbundsmötet 2023 föreslå Svensk Tyngdlyftning Lyfter som strategidokument.

Den 23 april 2023 beslutade förbundsmötet att anta Svensk Tyngdlyftning Lyfter som strategidokument.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets Vision

"Tyngdlyftning för alla hela livet ger ett friskare Sverige"

Visionen förklarad:

TYNGDLYFTNING FÖR ALLA
Tyngdlyftning kan utövas oavsett bakgrund, förutsättningar och ambition.

HELA LIVET
Tyngdlyftning kan utövas oavsett ålder.

GER ETT FRISKARE SVERIGE
Tyngdlyftning som träningsform kan bidra till ett hälsosamt och friskt liv. Vi stärker hela Sverige.

Övergripande mål mot 2030

VI SKA BLI FLER

Svenska Tyngdlyftningsförbundet har som övergripande målsättning att få fler människor att engagera sig i tyngdlyftning. Som lyftare, ledare, domare, organisationsledare, funktionär eller åskådare. För att attrahera nya grupper behöver trösklarna för att komma in vara låga, vi behöver öppna upp verksamhet och sudda ut gränserna mellan att vara innanför och utanför.

MÅL
• Minst 30 000 föreningsmedlemmar.
• Minst 2 000 tävlingslicenser.
• Minst 250 tränare med licens.
• Minst 250 domare.
• Tyngdlyftningsföreningar i alla Sveriges regioner.

VI SKA VINNA FLER INTERNATIONELLA MEDALJER

Förhoppningen är att vara konkurrenskraftiga internationellt och nå framgångar på mästerskap.

MÅL
• Vinna vi medaljer på EM i alla ålderskategorier.
• Minst en VM-medalj på seniornivå.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets verksamhetsplan


I Svenska Tyngdlyftningsförbundets verksamhetsplan står vad förbundet arbetar med att uppnå mellan de förbundsmöte som sker varje år under april månad.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets delegationsordning


I november 2020 införde Svenska Tyngdlyftningsförbundet en ny delegationsordning för att tydliggöra vem som har ansvaret över vad inom förbundet. Dokumentet innehåller även uppdragsbeskrivningar och behandlas och fastställs av styrelsen. 

Ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet

Svenska Tyngdlyftningsförbundet får varje år ett ekonomiskt stöd från staten via Riksidrottsförbundet. Här kan du läsa mer om de olika stöden:

Organisationsstöd
Ett generellt stöd där bidraget inte avgränsas till särskilda verksamheter och har i syfte att stödja olika gruppers organisering i demokratiska former.

Verksamhetsstöd
Ett riktat stöd till en viss eller till flera angivna verksamheter och kan ha flera olika slags syften och mål beroende på ändamål.

Projektstöd
Ett riktat stöd till ett projekt, det vill säga till en i tiden avgränsad verksamhet och kan ge idrottsorganisationer möjlighet att arbeta med utveckling eller förnyelse av verksamheter eller aktiviteter.

Återstartsstöd
Tillfälligt stöd efter pandemin, som kommit i flera omgångar.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrdokument mm

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Det här är tyngdlyftning.pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2022-11-17 09.29
STF Kommunikationsstrategi.pdf Pdf, 118.2 kB. 118.2 kB 2023-04-05 13.50
STF Verksamhetsplan + budget 2023.pdf Pdf, 129.2 kB. 129.2 kB 2023-04-25 16.08
STF Delegationsordning 2023.pdf Pdf, 223 kB. 223 kB 2023-09-04 13.01
Svensk Tyngdlyftning Lyfter - Strategidokument mot 2030.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-10-04 11.33
STF Stadgar 2024.pdf Pdf, 601.5 kB. 601.5 kB 2024-05-03 15.48

Publicerad: 2022-05-09

Senast uppdaterad: 2023-10-04

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken