Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Våra domarutbildningar

En bild

I dagsläget har vi tre typer av domarutbidnignar, du kan läsa mer om var och en av dem genom att klicka på respektive rubrik.

Behörighet

Som distriktsdomare får du döma alla tävlingar i Sverige utom internationella och svenska mästerskap.

Krav

Du kan som tidigast utbilda dig till domare under det kalenderår du fyller 18 år.

Genomförs av

Utbildningen planeras och genomförs av respektive distriktsförbund. Instruktören ska vara domarinstruktör.

Genomförande

Kursen omfattar cirka16 timmar och avslutas med ett praktiskt (först) och teoretiskt (sist) prov. För att godkännas som distriktsdomare krävs 105 poäng av 120 möjliga i slutprov (teori + praktik), varav minst 50 av 60 möjliga fordras i såväl det teoretiska som praktiska provet. Deltagare som ej uppnår 105 poäng, äger rätt att deltaga i nytt prov. Detta ska ske senast tre månader efter det ursprungliga kursdatumet, dock ej på samma dag som det ursprungliga provet.

Uppföljning

För att behålla behörigheten som distriktsdomare krävs minst fyra uppdrag per år.
Vid för låg aktivitet vidtas följande åtgärder:

1. Efter ett år med för låg aktivitet erhåller domaren en varning.
2. Efter två år i följd med för låg aktivitet avstängs domaren och måste genomgå ny domarkurs för att återfå behörigheten.

Behörighet

Förbundsdomare får döma alla tävlingar i Sverige utom internationella tävlingar. Minimikrav för att bli förbundsdomare är att vara distriktsdomare med minst två års praktik och dessutom minst tio tävlingar de senaste två åren.

Krav

För all uppgradering, från distriktsdomare till förbundsdomare, från förbundsdomare till internationell domare kategori två samt från internationell domare kategori två till kategori ett gäller dessutom kravet att domaren inom det senaste året skall ha genomgått STF:s domarfortbildning. Detta gäller också för att bli uttagen till något av de svenska mästerskapen.

Genomförs av

Examination till förbundsdomare kan handläggas av en förbundsdomare eller en internationell domare. Domar- och regelkommittén utser examinator. Ansökan om förbundsdomarbehörighet ska, via domarens förening, göras på fastställt formulär och insändas till Domar- och regelkommitténs administratör, Magnus Lindqvist (magnus.lindqvist@tyngdlyftning.org), som ser till att sökanden uppfyller de formella kraven. Ansökan bör vara förbundet tillhanda senast två månader före den aktuella tävlingen. Ett besked skickas sedan till den sökande samt STF:s kansli. Examination sker i första hand på DM-tävlingar.

Genomförande

Provet omfattar ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Proven skall göras i denna turordning. För godkänt krävs 87 % rätt (på minst 100 avslutade lyft) på det praktiska provet och 26 rätt av 30 möjliga på det teoretiska provet. Proven skall göras vid samma tillfälle. Vid misslyckat praktiskt prov görs inget teoretiskt. Möjlighet finns att göra ett nytt praktiskt prov, dock tidigast efter ett år. Vid misslyckat teoretiskt prov gäller bestämmelserna för distriktsdomare.

Uppföljning

För att behålla behörigheten ska förbundsdomare redovisa minst fem uppdrag per verksamhetsår. Vid för låg aktivitet vidtas samma åtgärder som för distriktsdomare med för låg aktivitet. Dock, om förbundsdomaren uppfyller aktivitetskravet för distriktsdomare kan domaren erhålla licens som distriktsdomare i stället för att bli avstängd.

Behörighet

Syftet med fortbildningen är att sprida kännedom om nyheter/ändringar som berör domarna.

Krav

En domare måste ha genomgått fortbildning minst vartannat år för att behålla sin behörighet (distriktsdomare mister sin domarlicens medan domare i högre kategorier blir degraderade ett steg).

Genomförs av

Med fortbildning menas i första hand domarfortbildningar i Svenska Tyngdlyftningsförbundets regi och dessa fortbildningar anordnas i första hand av distriktsförbunden. Som instruktörer vid fortbildningar fungerar domarinstruktörer.

Men det finns också fortbildningar/kurser/möten som är organiserade av IWF, EWF och NWF som domarkommittén bedömer som likvärdiga.

Genomförande

Fortbildningarna genomförs både fysiskt och digitalt, oftast några timmar på kvällstid eller en helg.

Uppföljning

En domare måste ha genomgått fortbildning minst vartannat år för att behålla sin behörighet (distriktsdomare mister sin domarlicens medan domare i högre kategorier blir degraderade ett steg).

Här hittar du dokument för domare

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Domarstegen 2022.pdf Pdf, 127.1 kB. 127.1 kB 2022-11-17 18.47
Ansökan om examination domare.docx Word, 26.8 kB. 26.8 kB 2022-11-17 18.47
2022-11-04-redovisning-av-uppdrag-2022.pdf Pdf, 83.5 kB. 83.5 kB 2022-11-22 10.05
Reseräkning STF.xlsx Excel, 43.9 kB. 43.9 kB 2023-02-01 12.54
Lathund - Skicka in reseräkning.pdf Pdf, 79.1 kB. 79.1 kB 2023-02-01 12.54
Distriktsdomarkurs i Falun den 21-22 Januari 2023.docx Word, 13 kB. 13 kB 2023-02-07 15.31
2024-01-22 STF Domarregister.pdf Pdf, 203.8 kB. 203.8 kB 2024-01-24 10.24
2024-01-29 Domarregister UTAN telefon.pdf Pdf, 245.1 kB. 245.1 kB 2024-02-09 12.35

Publicerad: 2024-02-16

Senast uppdaterad: 2024-02-16

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken