Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Utvecklingsmodell

Svenska Tyngdlyftningsförbundets utvecklingsmodell syftar till att öka den idrottsliga kompetensen hos våra medlemmar samtidigt som den öppnar upp för att fler ska bli intresserade och börja med idrotten tyngdlyftning.

Vår utvecklingsmodell visar utvecklingen av en lyftare. Vi tar ambition och kompetens i beaktning när vi ger rekommendationer för hur träning och tävling bör bedrivas. En nyckelfaktor i ett effektivt arbete med modellen är att både tränare och lyftare är överens om i vilken kategori lyftaren är, och åt vilket håll denne vill utvecklas. När du läser modellen kommer du märka att den är skriven för en tränare att läsa, men den kan och bör definitivt läsas av lyftare, föräldrar eller andra personer inom idrotten som är intresserade av att utveckla sig själva, eller stötta en lyftare i sin utveckling. Modellen och dess rekommendationer används som en central del i vårt utbildningsmaterial för allt från tränare till funktionärer.

Ambitionsnivå

Ambitionen visas som en kombination av målsättningar, och drivkraften att nå dit. En person med hög målsättning och stark drivkraft har en hög ambition, medans en person med höga målsättningar men låg drivkraft inte visar en hög ambition. Ambitionsnivån korrelerar med lyftarens prioriteringar och handlingar, vilket ofta visar hur stark drivkraft som finns.Precis som kompetensnivån så kan ambitionen stiga och sjunka med tiden och kan styras av olika faktorer. Vissa saker som kan styra ens ambitioner med idrotten är ålder, livssituation, framgång, tidsåtgång, karriär, familj, skador och intresse.

Kompetensnivå

Detta handlar om lyftarens kompetens inom tyngdlyftning, både på träning och tävling. Kompetens bedömer du rimligtvis efter lyftarens prestationer, kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att tänka på att kompetens både kan öka och sjunka, både i verkligheten och enligt modellen. Här gäller det att du utgår från vad som är aktuellt i dagsläget, och inte efter saker som lyftaren gjort för flera år sedan. Inom kompetens kan du till exempel ha dessa saker i åtanke: tävlingserfarenhet, teknisk färdighet, styrka, prestationsnivå, träningsålder och regelkunskap. Du kan se hur kompetensen kan förändras under våra exempelresor.

Kategorier

Vi har valt att döpa våra kategorier till namn som liknar den klassiska LTAD-modellen väldigt mycket, men med en mer tyngdlyftningsspecifik touch. Kategorierna får sitt namn från det primära syftet för just den kategorin. Det innebär i sin tur även att du som tränare behöver analysera vart din lyftare är just nu, och inte vart den vill eller ska. Här följer en lista med de kategorier som vi använder oss av, i fallande ordning från högsta möjliga ambitions- och kompetensnivå.

 

 

Utvecklingsmodellen i praktiken

Vår förhoppning är att modellen kan användas i er dagliga verksamhet och stötta tränare i arbetet med målsättning, planering och intag av nya lyftare. Du finner frågeställningar att ta i beaktning när du planerar för en lyftare, riktlinjer inför tävlingar, och tips inför träningsplanering.

Läs hela utvecklingsmodellen

Se oss förklara utvecklingsmodellen

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-07-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken