Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Kontakt


Elias Hejdenberg, utbildningsansvarig
076-904 94 74, elias.hejdenberg@tyngdlyftning.org

Folkbildning

Folkbildning är ett utmärkt sätt att utveckla er kunskap och lära av varandra kring olika ämnen och frågor.

Om folkbildning och lärgrupper

Folkbildning är en form av lärande där deltagarna själva bestämmer vad de vill lära och veta mer om. I folkbildningen är mötet mellan människor och att lära av varandra genom samtal det viktigaste. Folkbildning utgår ifrån frivillighet, lust att delta, närhet och tillgänglighet. Perfekt för alla i föreningen. Det vanligaste är att man ses tillsammans, pratar och reflekterar över ett ämne som man har valt.

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar lärgruppen. I en idrottsförening finns det mycket som är bra att känna till och lära sig mer om. En hel del som inte har med själva träningen att göra. Det kan handla om hur en bra ledare ska vara, vad som är bra att äta när man tränar eller hur man skapar delaktighet och ökar engagemanget i föreningen. När ni har bestämt er för vilket ämne som just ni vill prata om är det dags att starta en lärgrupp. Lärgruppen är bra när man vill få igång ett samtal och öppna upp för utbyte av erfarenheter, olika perspektiv och upplevelser.

Stöd för folkbildning

För att underlätta er folkbildning finns det stöd att få, dels underlag, frågeställningar och teman, dessa levererar vi och RF-SISU i form av lärgruppsplaner. Det är även möjligt att få stöd med professionella lärgrguppsledare och föreläsare, hjälp med lokalhyra eller andra pedagogiska hjälpmedel.

Vårt lärgruppsmaterial

Vi har tagit fram lärgruppsplaner för ett antal aktuella frågor i vår idrott, och fortsätter att göra detta när nya styrdokument publiceras eller när nya frågor blir aktuella. Materialet är fritt att hämta och kräver ingen registrering eller anmälan. Du finner allt vårt material under fliken Utbildning på vår hemsida.

RF-SISU distrikt

RF-SISU distrikten är proffs på folkbildning, och har goda resurser att stötta er verksamhet i arbetet med det. De kan stötta med personal som leder gruppen och hjälper er att skapa lärorika samtal och resonemang. De kan även stötta er ekonomiskt på olika sätt för att underlätta anordnandet av lärgrupper. Du kommer i kontakt med ert RF-SISU distrikt via deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller STFs kansli.


Arrangera en lärgrupp

Att arrangera en lärgrupp kan, och ska, vara enkelt. Följ dessa steg och ni är i mål.

 1. Välj ett ämne/tema.
 2. Bjud in deltagare.
 3. Utse en lärgruppsledare (intern eller extern).
 4. Sätt tider för era träffar.
 5. Följ lärgruppsplan eller gör en egen.
 6. Genomför lärgruppen.
 7. Rapportera lärgruppen via Idrott Online.

Formella krav på att en lärgrupp ska kunna redovisas

 • Minst 3 studietimmar (á 45min). Kan fördelas på flera tillfällen, eller göras alla på rad.
 • Minst 3 deltagare (13 år och uppåt), inklusive ledare.
 • Det ska finnas en inriktning/tema.
 • En lärgruppsledare som är insatt i reglerna och kraven.
 • Det ska finnas en lärprocess och alla ska kunna delta i diskussionen.
 • Alla deltagarna ska vara informerade om att föreningen samverkar med RF-SISU och ev. STF i annordnandet av lärgruppen.

Vad är en lärgruppsledare?

Även om alla i lärgruppen förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen. Alla i gruppen sitter på värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas tillvara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen. En lärgruppsledare kan vara någon från er organisation eller en person som ni får hjälp av utifrån, från t.ex. RF-SISU.

Ladda ner material från STF och RF-SISU

Publicerad: 2023-05-09

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken