Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Vi följer Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som är en vägledning vid tillämpning av 1 kap 1 § RF:s stadgar, som beskriver idrottsrörelsens gemensamma verksamhetsidé, vision och värdegrund. Riktlinjerna innehåller fem huvudriktlinjer och ett antal konkreta insatser för att utveckla barn- och ungdomsverksamheten:

  1. Trygghet: Skapa trygga och välkomnande miljöer.
  2. Delaktighet: Erbjud delaktighet och inflytande.
  3. Glädje: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling.
  4. Allsidighet: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande.
  5. Hälsa: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid.

Föreningar bör se till att verksamheten lever upp till det som står i RF: stadgar, anvisnignarna för barn- och ungomdsidrott och idédokumentet Idrotten Vill. Det viktiga för idrottsföreningarna är att:

  1. Säkerställa att föreningens styrdokument utgår från RF: stadgar och Idrotten Vill.
  2. Läs och diskutera RF:s anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Är föreningens verksamhet i linje med dessa?
  3. Fundera över föreningens rutiner för hur barnen löpnade ges möjlighet att göra sin röst hörd, uttrycka sin vilja och vara delaktiga i utformandet av verksamheten.

Läs mer om RF: stadgar här. Länk till annan webbplats.
Läs mer om anvisningarna för barn- och ungdomsidrott här. Länk till annan webbplats.
Läs mer om RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott här. Länk till annan webbplats.
Läs mer om Idéprogrammet Idrotten Vill här. Länk till annan webbplats.

Ladda ner guide till barnkonventionen för idrottsföreningar här Länk till annan webbplats..
Ladda ner handbok för idrottsledare: barnkonventionen och föreningsidrotten här. Länk till annan webbplats.

Som ett stöd i arbetet med att implementera RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott kan du ta del av dokumentet vägledning vid bedömning av barn- och ungas bästa Länk till annan webbplats. och lärgruppsplanen riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-09-28

Senast uppdaterad: 2023-10-03

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken