Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Barnkonventionen

Vi följer FN:s barnkonvention som blev lag 1 januari 2020 vilket innebär att barn- och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv, alla beslut ska utgå från barnets bästa. Artiklarna nedan är vägledande för hur helheten ska tolkas och brukar kallas för barnkonventionens grundprinciper:

  • Artikel 1: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.
  • Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

Ladda ner Barnkonventionen och föreningsidrotten här. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-09-28

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken