Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Godkända omregistreringar 2024


Blankett omregistrering
Omregistreringar Maj 2024
Omregistreringar Januari 2024

Föreningsbyte

Omregistrering (föreningsbyte) kan endast ske under två perioder. Under tiden 1/11– 15/12 som träder i kraft den 1/1. Samt den 1/5–14/5 som träder i kraft 1/6.

Ansökan om föreningsbyte upprättas i två exemplar och undertecknas av lyftaren och den mottagande föreningen. Ett exemplar insändes till STF medan det andra tillställs lyftarens gamla förening. Ansökan om föreningsbyte ska finnas hos STF senast den 15/12 respektive 14/5. Den gamla föreningen bereds tillfälle att yttra sig i ärendet inom 14 dagar. Därefter tar STF beslut. Omregistreringen kan bara ske en gång per 12 månader, alltså har man gjort omregistrering i december så kan man först göra det i nästkommande december.

Föreligger hinder, i form av obetalda medlemsavgifter eller andra mellanhavanden,
gäller att omregistreringen träder i kraft 14 dagar efter det att lyftare fullgjort sina
skyldigheter. Omregistreringen är avgiftsbelagd. Ingen omregistreringsavgift tas dock ut för fria lyftare.

Under övergångstiden äger lyftaren rätt att tävla för sin gamla förening.

Efter det att ett verksamhetsår förflutit sedan lyftaren senast varit registrerad och tävlat för förening, äger lyftaren rätt att åter registrera sig för ny förening. Sådan
registrering träder i kraft omedelbart utan iakttagande av övergångstid eller den gamla
föreningens yttrande. I sådana fall är omregistreringen ej avgiftsbelagd.

Om förening, på grund av omständigheter som lyftaren ej har del i, blivit diskvalificerad
eller upphört kan omregistrering ske omedelbart. Tillhör lyftare förening som begär
utträde kan lyftaren välja att fortsätta tävla för annan förening. Då tas en
omregistreringsavgift ut.

Blankett omregistrering

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken