Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Anläggningar

Under 2022-2023 har Svenska Tyngdlyftningsförbundet fått projektbidrag från RF för att påbörja arbetet med att förbättra förutsättningarna när det gäller anläggningar inom tyngdlyftningen. Det första steget i arbetet har utmynnat i en anläggningsguide. För att ta del av anläggningsguiden, klicka här. Pdf, 1.8 MB.

Anläggningsguidens är i första hand tänkt att kunna nyttjas av landets drygt 100 tyngdlyftningsföreningar.

- Vår tanke är att föreningarna dels kan få inspiration och tips på hur de kan utveckla sin verksamhet avseende lyftytor. Dels att de ges stöd i kontakter med exempelvis fastighetsägare och kommuner. Vi har liksom tagit fram fakta och samlat ihop allt på ett ställe. Exempelvis vad som krävs gällande ljud och hållfastighet, säger Svenska Tyngdlyftningsförbundets generalsekreterare Sebastian Nurmi och fortsätter:

- Vår intention är att öppna upp för nya tankar om hur vi kan hitta fler ytor att lyfta på. Vi tror att en nyckel till att få gehör för nya tankar är en större förståelse för vår idrott. Därför inleder vi guiden med bakgrund och fakta kring tyngdlyftning, som vi hoppas kan komma till användning i diskussioner med olika externa intressenter. Det här är sånt som många i föreningarna kan, men kanske inte gemene person. Då är det perfekt att kunna ta fram och visa dem.

Karin Nyberg har varit den som skapat anläggningsguiden som i samband med kvällens föreläsning, som hon håller, släpps officiellt.

- Det roligaste i det här uppdraget har dels varit detektivarbetet, att försöka hitta information och rätt personer. Dels att prata med engagerade och generösa människor, berättar Karin Nyberg.

Vad har varit svårast?
- Att få människor utanför lyftningen att ta sig tid.

Är det något som kommit fram under arbetets gång som förvånat dig?
-
Bristen på erfarenhetsåterföring och samlad information om den här typen av frågor, både inom lyftningen och inom idrottssverige

Hur känns det nu när guiden är klar?
- Spännande, jag hoppas att den ska komma till användning. Jag tycker den ska användas lite som en checklista. Många gör ju redan de här sakerna så använd den mer för att säkerställa att man inte missat något.

Sebastian Nurmi uppmanar nu de föreningar som vill arbeta med att förbättra sina anläggningar att använda guiden och att även höra av sig till förbundet med idéer.

- Förbundet tittar på hur vi kan göra ytterligare projekt inom anläggningsområdet. Exempelvis finns en dialog med andra idrottsförbunds där vi under hösten ska titta närmare på om vi kan göra ett centralt projekt gemensamt, säger han och fortsätter:

- Det här är ett stort och svårt men väldigt viktigt uppdrag för oss. Vi kommer att försöka stötta föreningarna så gott det går med fakta och kan också höra av oss till kommuner för att berätta varför föreningen är i behov av bättre lokal samt vara med på möten.

Publicerad: 2023-09-28

Senast uppdaterad: 2023-11-06

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken