Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Driva en förening

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. Här nedan hittar du bland annat information om IdrottOnline, ekonomiskt stöd, arbetsgivarfrågan och skatt och redovisningar. För att lära dig mer om hur du kan driva en förening, kontakta ditt RF-SISU distrikt här. Länk till annan webbplats.

IdrottOnline

RF-anslutna idrottsföreningar får tillgång till IdrottOnline Länk till annan webbplats.. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.

Vill du logga in i IdrottOnline? Klicka här Länk till annan webbplats..
Vill du kontakta supporten? Klicka här Länk till annan webbplats..
Vill du aktivera IdrottOnline för din förening? Klicka här Länk till annan webbplats..

För mer information om IdrottOnline, klicka här. Länk till annan webbplats.

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå till Folksams webbplats för mer information: Försäkring för idrottsföreningar Länk till annan webbplats..

Arbetsgivarfrågan

En förening kan behöva fundera på om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Om det finns anställda i föreningen är det föreningen som är arbetsgivare. Föreningens styrelse har då ett arbetsgivaransvar och ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att den anställde och/eller den fackliga organisationen kan rikta ekonomiska krav gentemot styrelsen om den till exempel brutit mot någon arbetsrättslig lag. När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda. Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Gå in på Arbetsgivaralliansens webbplats Länk till annan webbplats..

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket. För en person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska arbeta som idrottare eller tränare i klubb eller en förening som är medlem i RF gäller specifika regler för arbetstillstånd. Gå in på Migrationsverkets hemsida för mer information: Arbetstillstånd för idrottare och tränare Länk till annan webbplats..

Skatt och redovisning

För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. På Skatteverkets webbplats finns samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening: Skatteverkets webbplats om redovisning av idrottsersättning Länk till annan webbplats.

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete: Idrottens redovisning Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2023-09-28

Senast uppdaterad: 2023-10-03

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken