Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Vill din förening starta träning för målgruppen +65? Gör så här!

Svenska Tyngdlyftningsförbundet genomför just nu projektsatsningen ”Idrott för äldre +65”. ”Vi har skapat en modell som alla våra föreningar kan använda sig av för att attrahera och engagera äldre”, säger förbundets verksamhetsutvecklare Alexandra Haag.

Thomas och Monica Norlander ger utbildning i träning för äldre.

Thomas och Monica Norlander ger utbildning i träning för äldre.

Här kan du läsa mer om den satsningen Svenska Tyngdlyftningsförbundet gör på idrott för äldre. Där står bland annat om Sundbybergs TK:s framgångar då man under ett år ökat antalet medlemmar 65 år och äldre med 438%.

- Svenska Tyngdlyftningsförbundet har nu för avsikt att sprida programmet som Sundbybergs TK använt och erbjuda det till de föreningar som är intresserade av att starta styrketräning för seniorer. Vi är mycket glada över att blivit tillfrågade om att sprida och inspirera med vår erfarenhet och kunskap, säger Monica Norlander som varit drivande i en lyckad satsning för äldre i Sundbybergs TK.

Varför är träning viktig för den äldre målgruppen?

-
Styrketräning visar sig enligt forskning vara extremt viktig för just äldre. Då muskelmassan avtar med stigande ålder och stabiliteten minskar. Både den yttre styrkan och den inre styrkan är viktiga för hälsan.

Dessutom
:

 • Förebygger den kraftlöshet och psykisk ohälsa.
 • Förebygger högt blodtryck och diabetes.
 • Visas goda resultat för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar samt Artros. När vi blir äldre och våra muskelceller minskar så kan träningen bygga upp nya muskelceller och då speciellt de snabba muskelcellerna.
 • Sist men inte minst är den sociala delen betydelsefull, speciellt efter pandemin.

Den som är intresserad av att genomföra träning för äldre i sin förening kan ta kontakt med Svenska Tyngdlyftningsförbundets verksamhetsledare Alexandra Haag så informerar hon hur du går till väga.

”Idrott för äldre +65” i korthet


Syfte:


Sprida kunskap och erfarenheter av att starta en verksamhet för en ny målgrupp inom styrkeidrotten där föreningar kan följa och förbättra hälsan för denna målgrupp samt skapa förutsättningar för ett livslångt tränande.

Mål:

 • Skapa en träningsrutin för varje deltagare.
 • Förbättra styrka, kraft, balans och hållning.
 • Lära ut olika tekniker för fortsatt träning på egen hand.
 • Bidra till glädje och energi.
 • Vilja fortsätta träna och förlänga sitt medlemskap i föreningen STK.
 • Att föreningen får nya medlemmar.
 • Livslångt tränande för den enskilde och den allmänna folkhälsan förbättras.

Tips när du vill dra igång verksamhet för Idrott för äldre:

 • Förankra idén i din förening och få stöd av styrelsen att denna nya målgrupp breddar verksamheten. Målgruppen tillför ny kunskap och erfarenhet som föreningen kan ha glädje av. Denna målgrupp kan träna på tider som inte alltid används i en förening samt ge möjligheter till nya intäkter.

 • Om det går, var gärna två ledare i samma målgrupp som ni vänder er till.

 • Gå Svenska Tyngdlyftningsförbundet +65-utbildning.

 • När du ska dra igång satsningen är det viktigt att marknadsföra idén och nå ut till de verksamheter som bedriver seniorverksamheter som PRO och SPF med flera. Använd gärna den lokala tidningen, Mitt i Sundbyberg och lokala grupper på Facebook för att sprida nyheten. Det gäller att väcka nyfikenhet och intresse.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken