Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Uttagningar till landslaget

För att få representera Sverige på tävling krävs:

  • Uppnådd kvalgräns på godkänd kvaltävling och inom tiden för kvalperioden.

  • Att Svenska Tyngdlyftningsförbundets ekonomi tillåter detta.

  • Att man klarar den samlade bedömningen som görs av varje individ.

En lyftare som uppnått kvalgränsen är med andra ord inte automatiskt uttagen till respektive tävling.

Kvalperiod


Hur nära in på ett mästerskapen en lyftare kan kvalificera sig beror på vilken typ av tävling det handlar om. För VM avslutas kvalperioden som regel senast drygt tre månader innan tävlingens genomförande och vid EM drygt två månader innan tävlingens genomförande.

Kvalgränser


Kvalgränserna, som sätts av sportchefen, utgår från Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelses beslut om vilken nivå som lyftare ska kunna uppnå.

Resultatkraven som satts för deltagande vid internationella mästerskap grundar sig i svensk idrotts värderingar att satsa på såväl bredd- som elitidrott. Externa resurser till elit- och landslagsidrott baseras i mångt och mycket på höga placeringar på internationella mästerskap. Därför har styrelsen tagit följande beslut om vilka placeringskrav som ligger till grund för de tre kvalnivåerna A, B och C till EM och VM för seniorer enligt följande:

  • För A gäller att lyftare kan konkurrera om topp-6 placering.
  • För B gäller att lyftare kan konkurrera om topp-12 placering.
  • För C gäller att lyftare kan konkurrera om en plats i B-gruppen.

Justeringar: Nivåerna A-B-C justeras också från en idrottslig aspekt så att kvalgränserna blir mer rättvis mellan de olika viktklasserna. Varje år analyseras resultaten från mästerskapen i de olika viktklasserna och jämförs men de senaste åren. Kvalgränserna kan därefter justeras upp eller ner beroende på konkurrens- och resultatutveckling.

Alla kvalregler som kvalgränser, kvalperiod och övrigt finns att läsa under rubriken "kvalgränser" vid respektive landslag här på hemsidan.

Ekonomi


De ekonomiska medel landslagsverksamheten förfogar över baseras på den årliga budget som antas av Svenska Tyngdlyftningsförbundets förbundsmöte.

Budgeten ligger till grund för vilka tävlingar och antal deltagare som svensk tyngdlyftning väljer att satsa på. Under verksamhetsårets gång kan ökade kostnader för internationellt tävlande innebära att Svenska Tyngdlyftningsförbundet stryker tävlingar eller begränsar antal deltagare.

Samlad bedömning


Det är ingen rättighet att bli uttagen till landslaget. Det görs en bedömning av både den idrottsliga nivån och en allmän bedömning om förmågan att vara med i landslaget på ett korrekt och ansvarsfullt sätt. Alla som blir uttagna ska följa de regler och avtal som gäller. Dokumentet Så fungerar landslaget har upprättats för att tydliggöra vilka rättigheter och skyldigheter som gäller samt vilka krav som ställs på varandra vid en landslagssamling. Den som inte accepterar det kan själv välja att tacka nej till landslaget.

Det kan också vara så att den samlade bedömningen från Svenska Tyngdlyftningsförbundet, som görs av sportchef tillsammans med respektive landslagscoach, innebär att en person inte blir uttagen till landslaget. Det slutgiltiga beslutet tas av sportchefen.

Framtidslöfte och kriterier för uttagning


Unga lyftare som Svenska Tyngdlyftningsförbundet, i samråd med SOK, anser kan nå en plats på ett framtida OS kan bli uttagna till mästerskap även om kvalgränsen inte är uppnådd. Lyftaren blir då uttagen tack vare framtidskriterier.

Unga lyftare kan på detta sätt få viktig internationell rutin som kan bidra till positiv resultatutveckling. Bedömningen görs från fall till fall och tillsammans med den aktiva lyftare och dennes hemmatränare.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2022-12-20

Författare: Sebastian Nurmi

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm