Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Generalsekreterarens rapport om verksamheten

Svenska Tyngdlyftningsförbundets generalsekreterare (GS) Sebastian Nurmi berättar här om vad som hänt och är på gång inom svensk tyngdlyftning.


Inför varje styrelsemöte sätter Sebastian Nurmi ihop en skriftlig GS-rapport till styrelsen där han tar upp större aktuella händelser som berör och/eller är på gång inom svensk tyngdlyftning. Här kommer ett urval av punkterna inför styrelsemötena i december och januari.

Organisation


Personal

Utbildningsansvarige Elias Hejdenberg gick från årsskiftet upp (från 50%) till en 80%-tjänst. Patric Bettembourgs projektanställning har förlängts så att han fortsätter med sitt uppdrag som juniorkapten över 2023. Anställningen sträcker sig till och med 31 december 2023 och är fortsatt på 50%.

Vi har fortsatt att medverka på olika andra träffar med RF. Bland annat en SF-dialog som handlade om digital utveckling, aktiv i idrott samt RF:s kod för demokratisk styrning som är något som vi behöver arbeta och ta ställning till under 2023. Vi har medverkat på ett par olika RF-workshops om återstartsstöd, Projektmedel IF (som just nu ses över för 2024-25) och parasport. Vi har varit med ett flertal träffar hos SOK om OS-uttagningar, analysdag samt allmän information.

Under februari gör vi det sista arbetet med 2022 års ekonomi och det kommer bli en del pengar över som ändamålsbestäms till 2023.

Organisationsstöd

Den 29 december fattade RF ett beslut om en extra utbetalning av organisationsstöd till samtliga förbund som tidigare under 2022 erhållit stöd. Medlen skulle nyttjas i det fall eventuella kompletteringar krävdes då takregeln infördes. De har inte behövt nyttja denna möjlighet utan i stället erhåller SF en procentuell förstärkning av sitt tidigare utbetalade organisationsstöd. För oss handlar det om en utbetalning på totalt 23 000 kr.

Svensk Tyngdlyftning Vill

På framtidskonferensen inför förbundsmötet 2021 satte styrelsen igång ett arbete för att skapa en röd tråd kring vår vision, mål och strategier. Ett arbete som gått under namnet Svensk Tyngdlyftning Vill och som pågått sedan dess. Just nu sammanställs det materialet för att kunna tas vidare ut till distrikten. Förutom de samtal som förts på konferenserna innefattar insamlandet av material: Enkäter med hela tyngdlyftningssverige, nuvarande och tidigare styrdokument, utvärderingar, Strategi 2025, material från tidigare arbeten, löpande samtal med distrikts- och föreningsmänniskor samt omvärldsanalys innefattande andra förbunds strategier.

Sponsorer

Vi har förlängt vårt tidigare avtal med Eleiko så att det gäller den första delen av 2023. Den gemensamma ambitionen är att under året ersätta avtalet med ett längre avtal. Detta är något vi kommer att arbeta med i marknadskommittén den kommande tiden. Kommittén håller också på att göra ett grundligt arbete kring vilka rättigheter och vilka värden förbundet har att erbjuda framtida sponsorer.


Generalsekreteraren Sebastian Nurmi berättar om vad som hänt och vad som är på gång inom tyngdlyftningen 2023.

Förening

Föreningsbesök

Under hösten genomförde vi en hel del föreningsbesök, totalt runt 20 föreningar. I första hand har det varit en breddinsats och en information/ kartläggningsaktivitet där vi berättat om förbundet och vad som har hänt och vad som är på gång. Samtidigt som vi har checkat av vad föreningen vet om återstartsstöd, projektstöd IF och LOK-stöd etc. Under besöken har ETH-tränaren Maged Salama varit med för att presentera sig själv och delgett sina tips och tankar. Fler föreningsbesök kommer under 2023.

Föreningsutveckling

Albana Makolli har kommit igång ordentligt med sitt arbete som föreningsutvecklingsansvarig. Vi kommer snart att publicera en artikel om syftet och målet med hennes arbete och vad som händer där just nu.


Utbildning


Utbildningsarbetet

December till februari publiceras fler filmer och material om utvecklingsmodellen och våra olika utbildningar. I januari samlade vi de nio instruktörer vi valt ut i första vändan för att hålla en pilot/utbildnings-helg i Stockholm gällande nivå 1-utbildningen. Det var en mycket lyckad helg där vi kunde utveckla utbildningsmaterialet tillsammans.

NIU

Det har gjorts en verksamhets- och utvecklingsplan tillsammans med NIU-skolan i Falun och vi har nu tillstyrkt den till Skolverket för verksamhet 2024-2026. Det har också har genomförts ett Teamsmöte med presumtiva elever/lyftare samt föräldrar.


Aktuella satsningar

Hemsida

Vi fick kämpa rejält för att hinna klart i tid men fick till slut upp den nya hemsidan den 22 december. Det är så klart ett stort steg i rätt riktning för oss men självklart finns det en del vi behöver utveckla. Detta kommer att göras succesivt. Alla åsikter om förbättringar tas tacksamt emot och skickas till alexandra.haag@tyngdlyftning.org.

Digitalisering resultat och tabeller

Vi har fortsatt arbetet med Sportdata för att ta fram en databas som gör det enklare att administrera och följa tyngdlyftningen, inte minst tävlingar, för alla. Här har vi de senaste månaderna lagt flera utbildningsdagar för att lära oss systemet och ska den kommande tiden få en introduktion i det inbyggda tävlingssystemet som vi kopplar till databasen. Vi kommer, när vi hunnit så långt att det är dags för lansering, med hjälp av Sportdata att hålla löpande utbildningar i systemet.

Anläggningar

Vi är i full gång att samla material till anläggningsprojektet. Den 3 februari medverkar vi på mötesplatsforumet ”Idrottsarena”, vilket är en mötesplats för idrottsrörelsen, näringslivet, politiker och tjänstemän. Arrangör är nio specialförbund som samarbetar kring anläggningsfrågan samt Wak Infra Partners AB. Det är ett viktigt tillfälle för samtal och utställningar då idrotten har en stor betydelse för samhällsbygget inom många områden. Idrottsarenans uppgift är att ge nya idéer, nya kontakter och leda till ett än bättre samhälle. Det är en chans att bygga nätverk starkare och en möjlighet att dela med sig av idéer kring framtidens idrottsanläggning.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken