Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

En rapport från det senaste styrelsemötet

Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelsemöte den 27 oktober genomfördes via Teams och hade ett tydligt fokus på mål- och budgetarbete.


Styrelsen har förändrat sitt arbete de senast åren, bland annat genom att handlingarna inför mötet kommer med god framförhållning. Därför lades mindre tid på oktobermötet kring rapporterna som alla läst på om inför. På mötet beslutade man om styrelsens spelregler och diskuterade hur framtida uppdraget som off rep ska se ut.

- Spelreglerna är viktiga för att skapa en trygghet för hela styrelsen. De ligger med som en bilaga till protokollet, säger Joakim Eriksson, ordförande för Svenska Tyngdlyftningsförbundet.

Det lades mycket tid under mötet på att generalsekreteraren Sebastian Nurmi föredrog hur verksamhetsåret 2022 ser ut just nu i förhållande till verksamhetsplan och budget 2022. Sedan blickade styrelse framåt mot 2023 med tilltänkta mål och budget efter en lång dragning och diskussion om ekonomiska medel med fokus på de bidrag Svenska Tyngdlyftningsförbundet får från RF.

- För att förstå verksamhetsplan och budget är det viktigt att ha koll på vilka medel vi förfogar över och vad vi får använda dem till. Så det var något som generalsekreteraren presenterade och vi sedan diskuterade. Även bidragsupplägget ligger med som bilaga till protokollet. Styrelsen var nöjda med det som tagits fram, godkände budgeten för 2023 och kansliet fick i uppdrag att utveckla verksamhetsplanen för 2023 till nästa möte, säger Joakim Eriksson.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken