Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

På gång inom svensk tyngdlyftning 2022

Svenska Tyngdlyftningsförbundets generalsekreterare (GS) Sebastian Nurmi berättar här om vad som hänt och är på gång inom svensk tyngdlyftning.

Foto: Per Wiklund


Inför varje styrelsemöte sätter Sebastian Nurmi ihop en skriftlig GS-rapport till styrelsen där han tar upp aktuella händelser som berör och/eller är på gång inom svensk tyngdlyftning. Här kommer punkterna inför mötet som styrelsen hade i Stockholm den 3 september.

Ekonomi
Tack vare förändrade regler och förändrat arbetssätt har Svenska Tyngdlyftningsförbundet ökade medel från Riksidrottsförbundet (RF) jämfört med 2021. Det handlar om att såväl organisationsstöd, som verksamhetsstöd och projektstöd ökat. Dessutom flera omgångar av återstartsstöd. Pengarna används för att satsa på att utveckla svensk tyngdlyftning och ge föreningarna och dess medlemmar ökade möjligheter. Den 1 september varje år är deadline för idrottsförbundet att lämna in alla redovisningar, statistik och ekonomiska avstämningar, till RF. Svenska Tyngdlyftningsförbundet fortsätter att följa den verksamhetsplan som förbundsmötet beslutade om i april.

Återstartsstöd
Hittills är det 28 föreningar som beviljats återstartsstödet som vi tagit fram till alla våra föreningar. Vi ska under hösten fortsätta att marknadsföra detta till föreningar och distrikt och samtidigt öppna upp för distrikt att kunna skapa projekt så att pengarna når föreningarna. Svenska Tyngdlyftningsförbundet uppmanar alla att söka.

Tävlingslicenser
I skrivande stund har vi 1 018 licenser, en hög siffra historiskt. Det tidigare rekordet i modern tid var från 2019 då vi hade 1040 licenser.

Utbildning
Under 2022-2023 har kansliet en halvtidstjänst, Elias Hejdenberg, som arbetar med fullt fokus på att utveckla svensk tyngdlyftnings utvecklingsstruktur. Det handlar om att skapa en ny utvecklingsmodell med lyftaren i centrum samt därtill utbildningar för såväl ledare som lyftare. Elias har, tillsammans med hjälp av många engagerade inom tyngdlyftningen, ansvarat för att samla ihop material, pratat med människor både i och runt omkring tyngdlyftningen och utifrån det skapat en utvecklingsmodell och format en ny utbildningsstege som följer modellen. Detta arbete har redovisats och diskuterats med olika ledare, en referensgrupp inom tyngdlyftningen, RF, andra idrotter, medarbetare/styrelse samt olika områdesexperter. Under hösten arbetar vi med att slutföra utvecklingsmodellen och parallellt med det skapa utbildningsmaterialet till nivå 1, som kommer att vara en av de utbildningar som ersätter nuvarande steg 1. I detta material ingår kurslitteratur med text och bild, instruktörshandbok och manus, samt en "övningsbank" med praktiska övningar för tränare att göra på hemmaplan efter avslutad kurs.

Hemsidan
Senast den 1 januari 2023 ska Svenska Tyngdlyftningsförbundet, som tidigare meddelats, ha en ny hemsida. Strukturen är satt och hemsidan görs klart och i ordning under hösten. Alla distrikt kommer att få sin egen hemsida och det finns ett föreningserbjudande ute som det går att läsa mer om här. Mer info, kontakta alexandra.haag@tyngdlyftning.org.

Ny databas
Vi har just nu en dialog med företag gällande en ny databas och tävlingssystem. Målsättningen är att få ett samlat system för ranking, licenser, tävlingssystem (scoreboard), live-uppdateringar, anmälan till tävlingar, atletprofiler, coachprofiler, betalningar till tävlingar mm. Något som kommer utveckla och underlätta det administrativa arbetet för oss alla (förbund, distrikt, förening och person). Förhoppningen är att kunna börja testa det nya systemet i början av 2023.

Personal

Vi har byggt ett kansli med människor med olika sorters kunskap och förmågor som tillsammans ser till att det händer mängder av saker inom svensk tyngdlyftning. Och till följd av att vi är ute efter utveckling och därmed varit duktiga på att nosa upp projektpengar är vi också i behov av ytterligare personer att genomföra dessa satsningar. Dvs projektanställningar som finansieras inom respektive projekt. Under sommaren har Svenska Tyngdlyftningsförbundet exempelvis beviljats ett projekt som ger 200 000 kr för att arbeta med att se över anläggningsfrågan för svensk tyngdlyftning från nu och under hela 2023. Vi har också medel för att ersätta en person att arbeta med trygg idrott och föreningsutveckling. Den som läser detta och är intresserad eller kommer att tänka på någon bra lämplig person som vill arbeta med ett (eller helst) alla dessa områden kan kontakta generalsekreteraren sebastian.nurmi@tyngdlyftning.org för mer information.

LOK-stödsutredning
Efter enkät och dialoger med både SF och RF-SISU distrikt under våren har RF:s arbetsgrupp för utveckling av föreningsstöden formulerat ett antal förslag till förändringar i LOK-stödet som SF fått svara på via en enkät. Detta har Svenska tyngdlyftningsförbundet gjort. Kortfattat är det inga jättestora förändringar i förslaget. Det är exempelvis beklämmande att man föreslår att ha kvar att en aktivitet ska bestå av minst tre deltagare i bidragsberättigad ålder (dvs samma som i dagens LOK-stödsregler) vilket vi poängterar är dåligt och varför (vissa idrotter, föreningar och därmed också individer är i princip mindre värda än andra som tillhör större grupper). Den stora förändringen i förslaget, som också kan påverka oss, är att kravet på en gemensam samling och avslutning vid varje aktivitet tas bort. Detta gav vi tummen upp för. Ett annat förslag är att LOK-stödsaktivitet ska pågå minst 45 minuter (mot dagens 60 minuter).


Med vänliga hälsningar
Sebastian Nurmi
sebastian.nurmi@tyngdlyftning.org

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken