Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Våra tränarutbildningar

Våra tränarutbildningar är indelade i olika grenar, det ena är våra nivå utbildnignar som sträcker sig från nivå 1 till nivå 4, dessa måste göras i ordning och är krav för att klättra i licensstegen. Den andra grenen är våra kompletterande utbildningar, som inte är obligatoriska eller behöver göras i en specifik ordning. De kräver dock att du innehar en tränarlicens. Utöver våra interna utbildningar så nyttjar vi även externa utbildnignar och föreläsnignar för att bredda utbudet och uppmuntra till ökade kunskaper inom ämnen våra tränare kan ha nytta av.

Utbildnignsgrenar
Licensstege

För dig med tidigare tränarutbildning inom STF

Du som tidigare gått en utbildning som motsvarar Steg 2 eller högre inom STF kommer få möjlighet att vidareutbilda dig inom det nya utbildningssystemet till en nivå motsvarande nivå 2. Detta kan du göra genom en anpassad vidareutbildning som genomförs digitalt. Efter genomförd Introduktionsutbildning för tränare via SISU, Ren vinnare via Antidoping, och uppvisat registerutdrag från polisen kan du ansöka om, och tilldelas en C-licens. Du kommer sedan kunna genomföra nivå 3 utan den tidsbegränsning på 12 måndaders licensinnehav som annars tillämpas. Detta finns som en möjlighet under den 5 år långa övergrångsperiod som startade 1e januari 2023 (övergångsperioden slutar 31e december 2028). Efter detta behöver varje tränare genomgå tränarstegen i sin helhet.

Denna vidareutbildning kommer att lanseras när den nya nivå 2 utbildningen är färdigställd och pilottestad. Detta beräknas ske under hösten 2024.

Vår ambition är att på detta sätt tillgodose den erfarenhet och kunskap som du har sedan tidgare, samtidigt som du får en uppdatering av det som är nytt och förtydligat i de nya utbildnignarna.

Nivåutbildningar

För att gå nivå 1 krävs inga förkunskaper.

Nivå 1 är vår första tränarutbildning, den går alla som vill arbeta som tränare inom STF och som vill ha en tränarlicens.

Nivå 1 är 2 dagar lång och blandar praktik och teori på ett sätt som gör att du alltid håller igång.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Grundläggande tekniska principer för ryck och stöt
 • Tränarens roll
 • Övningskategorier
 • Grundläggande anatomi
 • Den svenska inlärningsmodellen
 • Hur du observerar och instruerar på ett efkkektivt sätt
 • Tyngdlyftnignens utvecklingsmodell
 • Grundläggande tävlingsregler

Tidsåtgång: 2 dagar

Anmälan: via länk under "kommande utbildningar"

Kostnad: 4000kr/person för medlemmar i STF. 6000kr/person för externa deltagare.

För att gå nivå 2 krävs att du har innehavt en D-licens i minst 12 månader.

 

Nivå 2 är den andra utbildnignen i vårt ordinarie spår, den ger dig fördjupade kunskaper kring pedagogik, träningsprogrammering, övnignsval och individualisering av teknik för dina lyftare.

Nivå 2 är en hybridutbildning, vilket innebär att du både studerar på egen hand via webben, och träffar din utbildare och resten av gruppen fysiskt under en period över 4 veckor.

Nivå 3 är under utveckling, mer info kommer.

Nivå 4 är under utveckling, mer info kommer.

Kompletterande utbildningar

Förkunskapskrav är att du innehar minst en D-licens.

 

Vår Barn- & ungdomstränarutbildning riktar sig till dig som vill träna just barn och ungdomar inom tyngldyftning. Den går igenom vad det innebär att vara tränare för barn och ungdomar, vad du behöver tänka på vid träning, tävling och i vardagen när du möter dina lyftare.

Under utbildningen går vi bland annat igenom:

 • Barnkonventionen.
 • Grundläggande rörelsemönster.
 • Träningsplanering för ålika åldersgrupper.
 • Utvecklingsmodellen med fokus på unga lyftare.
 • Praktiska tips för att arrangera träning för barn och ungdomar.
 • Barn och ungdomars utveckling utifrån tre perspektiv.
  • Psykologisk
  • Fysiologisk
  • Social

Tidsåtgång: ca 15h

Anmälan: via länk under "kommande utbildningar"

Kostnad: 3000kr/person

Vi arrangerar temaföreläsnignar med jämna mellanrum. Dessa temaföreläsnignar sker primärt via teams och är helt gratis för alla som innehar en tränarlicens. Har du ingen tränarlicens kan du delta mot en avgift på 250kr/person och föreläsning.

Våra temaföreläsnignar täcker ett brett innehåll och vi anlitar båda interna experter och externa föreläsare till dessa tillfällen.

Tidsåtgång: ca 2h

Anmälan: via länk under "kommande utbildningar"

Kostnad: gratis för licensierade tränare. Annars 250kr

Denna utbildning är under utveckling, mer info kommer.

Förkunskapskrav är att du innehar minst en D-licens.

 

Vår utbildning för veterantränare är utformat som ett mentorsskapsprogram som sträcker sig över en period på 20 veckor. Undermentorsskapet får du utbildning i vad det innebär att träna äldre lyftare och vad du behöver tänak på i lokalen. Du får även hjälp och stöttning i uppstart och genomförande av en träningsgrupp för just veteraner.

Programmet bygger på den modell som Sundbybergs TK tagit fram efter Michail Tonkonogis bok "Senior Power". Läs mer om STKs framgångar med sitt projekt här.

Tidsåtgång: 20 veckor

Anmälan: elias.hejdenberg@tyngdlyftning.org

Kostnad: gratis

Utomstående utbildningar

Dessa utbildningar sker helt utanför STFs regi. Du som tränare anmäler dig till en utbildning och genomför den på en tid som passar dig. När du fått godkänt på utbildningen kommer du att få ett diplom, som du kan behöva visa upp för oss i anslutning till licens-ansökan.

För att få tränarlicens C-,B- eller A- behöver du genomföra RF-SISUs idrottsöverskridande utbildningar. Dessa bedrivs av respektive RF-SISU distrikt och du går dem vid tillfälle som passar dig. Det ÄR möjligt för STF-föreningar att ansöka om ekonomiskt stöd för dessa utbildnignar via Projekt Stöd IF.

Introduktionsutbildning för Tränare (krav för C-licens)

Denna introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att vara tränare och ledare inom idrotten, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag.

Tidsåtgång: ca 4h

Anmlan: alltid öppen, ingen anmälan

Kostnad: gratis


Länk till utbildningen: IUT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Grundutbildning för Tränare (krav för B-licens)

Idrottsrörelsen är en fantastisk arena som erbjuder ett brett utbud av idrotter som engagerar och motiverar massor av människor, unga som gamla, med olika bakgrunder, erfarenheter och kompetenser. Idrottens mål är att engagera så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. Som tränare är du en viktig del i detta arbete – du gör skillnad.

Tidsåtgång: ca 1,5 dagar

Anmlan: Via respektive RF-SISU distrikt

Kostnad: ca 2000kr


Länk till utbildningen: GUT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Fortsättningsutbildning för Tränare (krav för A-licens)

Du som deltar i utbildningen kommer exempelvis att lära dig mer om hur du kan arbeta med de fyra dimensionerna: psykisk, social, fysisk och idrottslig utveckling under träning och tävling. Du får även fördjupade kunskaper om det idé- och värderingsstyrda ledarskapet och om hur du kan arbeta för att dina träningar ska vara miljöer där idrottarna känner att de är trygga och kan påverka. Dessutom ger utbildningen stöd när du ska använda dina kunskaper i praktiken.

Tidsåtgång: ca 2,5 dagar

Anmlan: Via respektive RF-SISU distrikt

Kostnad: ca 2500kr


Länk till utbildningen: FUT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att få tränarlicens C-,B- eller A- behöver du genomföra och uppdatera Anti doping Sverige utbildning "Ren vinnare".

Ren Vinnare (Krav för C-, B- och A-licens)

Var och en inom idrotten har ett eget ansvar att både känna till och följa gällande dopingregler. Genom att göra Ren vinnare tar man sitt ansvar och lär sig vad som gäller. Rekommenderad ålder för att göra utbildningen är från 15 år.

Tidsåtgång: ca 1h

Anmlan: alltid öppen, ingen anmälan

Kostnad: gratis

 

Länk till utbildningen: Ren Vinnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Grundkurs i Antidoping

Antidoping Sverige erbjuder grundkurs i antidoping i digitalt format under två förmiddagar. Kursen ger baskunskap om antidoping och vetskap om vilka regler som är viktiga att känna till.

På kursen får du veta hur det fungerar med dopinglistan, dopingkontroller och vistelserapportering. Du får kunskap om risken för doping vid användande av läkemedel, kosttillskott och missbrukssubstanser.

Kursinnehåll

 • Hur dopingreglerna hänger ihop och hur det påverkar idrottsutövare och ledare.
 • Antidopingarbetet inom svensk idrott och internationellt.
 • Dopingkontrollverksamhetens planering och praktiserande.
 • Risker och problem med kosttillskott.
 • Skillnader mellan doping inom tävlingsidrott och doping i andra sammanhang.
 • Hur idrottsledare kan hantera dessa olika problemområden.
 • Hur föreningar och förbund kan bli aktivare i antidopingarbetet.
 • Information om utbildningsupplägg och tillförlitliga fakta om antidoping.

Tidsåtgång: ca 3h

Anmälan: antidoping.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kostnad: gratis

Se kommande utbildningarÖppnas i nytt fönster.

Publicerad: 2023-05-26

Senast uppdaterad: 2024-04-22

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken