Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Kontakt


Elias Hejdenberg, utbildningsansvarig
076-904 94 74, elias.hejdenberg@tyngdlyftning.org

Förbundsdomarutbildning

När du gått distriktsdomarutbildningen är nästa steg att gå förbundsdomarutbildningen som ger dig behörighet att bli förbundsdomare.

Behörighet


Förbundsdomare får döma alla tävlingar i Sverige utom internationella tävlingar. Minimikrav för att bli förbundsdomare är att vara distriktsdomare med minst två års praktik och dessutom minst tio tävlingar de senaste två åren.

Krav


För all uppgradering, från distriktsdomare till förbundsdomare, från förbundsdomare till internationell domare kategori två samt från internationell domare kategori två till kategori ett gäller dessutom kravet att domaren inom det senaste året skall ha genomgått STF:s domarfortbildning. Detta gäller också för att bli uttagen till något av de svenska mästerskapen.

Genomförs av


Examination till förbundsdomare kan handläggas av en förbundsdomare eller en internationell domare. Domar- och regelkommittén utser examinator. Ansökan om förbundsdomarbehörighet ska, via domarens förening, göras på fastställt formulär och insändas till Domar- och regelkommitténs administratör, Magnus Lindqvist (magnus.lindqvist@tyngdlyftning.org), som ser till att sökanden uppfyller de formella kraven. Ansökan bör vara förbundet tillhanda senast två månader före den aktuella tävlingen. Ett besked skickas sedan till den sökande samt STF:s kansli. Examination sker i första hand på DM-tävlingar.

Genomförande


Provet omfattar ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Proven skall göras i denna turordning. För godkänt krävs 87 % rätt (på minst 100 avslutade lyft) på det praktiska provet och 26 rätt av 30 möjliga på det teoretiska provet. Proven skall göras vid samma tillfälle. Vid misslyckat praktiskt prov görs inget teoretiskt. Möjlighet finns att göra ett nytt praktiskt prov, dock tidigast efter ett år. Vid misslyckat teoretiskt prov gäller bestämmelserna för distriktsdomare.

Uppföljning


För att behålla behörigheten ska förbundsdomare redovisa minst fem uppdrag per verksamhetsår. Vid för låg aktivitet vidtas samma åtgärder som för distriktsdomare med för låg aktivitet. Dock, om förbundsdomaren uppfyller aktivitetskravet för distriktsdomare kan domaren erhålla licens som distriktsdomare i stället för att bli avstängd.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Författare: Sebastian Nurmi

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm