Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Vill du bli domare?


Vid utbildningar tar det arrangerande distriktet ut en anmälningsavgift per deltagare som ska täcka distriktets omkostnader i samband med kursen/fortbildningen. Avgiften bekostas av deltagarnas föreningar.

Kontakt


Elias Hejdenberg, utbildningsansvarig
076-904 94 74, elias.hejdenberg@tyngdlyftning.org

Distriktsdomarutbildning

Vill du bli domare? Den första utbildningen som du i sådant fall ska gå är distriktsdomarutbildningen som ger dig behörighet att bli distriktsdomare.

Behörighet


Som distriktsdomare får du döma alla tävlingar i Sverige utom internationella och svenska mästerskap.

Krav


Du kan som tidigast utbilda dig till domare under det kalenderår du fyller 18 år.

Genomförs av


Utbildningen planeras och genomförs av respektive distriktsförbund. Instruktören ska vara domarinstruktör.

Genomförande


Kursen omfattar cirka16 timmar och avslutas med ett praktiskt (först) och teoretiskt (sist) prov. För att godkännas som distriktsdomare krävs 105 poäng av 120 möjliga i slutprov (teori + praktik), varav minst 50 av 60 möjliga fordras i såväl det teoretiska som praktiska provet. Deltagare som ej uppnår 105 poäng, äger rätt att deltaga i nytt prov. Detta ska ske senast tre månader efter det ursprungliga kursdatumet, dock ej på samma dag som det ursprungliga provet.

Uppföljning

För att behålla behörigheten som distriktsdomare krävs minst fyra uppdrag per år.
Vid för låg aktivitet vidtas följande åtgärder:

1. Efter ett år med för låg aktivitet erhåller domaren en varning.
2. Efter två år i följd med för låg aktivitet avstängs domaren och måste genomgå ny domarkurs för att återfå behörigheten.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-05-09

Författare: Sebastian Nurmi

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm