Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Vill du bli domare?


Vid utbildningar tar det arrangerande distriktet ut en anmälningsavgift per deltagare som ska täcka distriktets omkostnader i samband med kursen/fortbildningen. Avgiften bekostas av deltagarnas föreningar.

Domarkategorier

Domare kan du utbilda dig till det år du fyller 18 år.

Svenska Tyngdlyftningsförbundet har följande uppdelning av domarnivåer:

  • Distriktsdomare
  • Förbundsdomare
  • Internationell domare kategori 1
  • Internationell domare kategori 2

Domardokument

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Domarstegen 2022.pdf Pdf, 127.1 kB. 127.1 kB 2022-11-17 18.47
Ansökan om examination domare.docx Word, 26.8 kB. 26.8 kB 2022-11-17 18.47
2022-11-04-redovisning-av-uppdrag-2022.pdf Pdf, 83.5 kB. 83.5 kB 2022-11-22 10.05
Reseräkning STF.xlsx Excel, 43.9 kB. 43.9 kB 2023-02-01 12.54
Lathund - Skicka in reseräkning.pdf Pdf, 79.1 kB. 79.1 kB 2023-02-01 12.54
Distriktsdomarkurs i Falun den 21-22 Januari 2023.docx Word, 13 kB. 13 kB 2023-02-07 15.31
2024-01-22 STF Domarregister.pdf Pdf, 203.8 kB. 203.8 kB 2024-01-24 10.24
2024-01-29 Domarregister UTAN telefon.pdf Pdf, 245.1 kB. 245.1 kB 2024-02-09 12.35


Från distriktsdomare till internationell domare...

Distriktsdomare

Distriktsdomare får döma alla tävlingar i Sverige utom internationella och svenska mästerskap. För att behålla behörigheten som distriktsdomare krävs minst fyra (4) domaruppdrag* per verksamhetsår. Vid för låg aktivitet vidtas följande åtgärder:

1. Efter ett år med för låg aktivitet erhåller domaren en varning.

2. Efter två år i följd med för låg aktivitet avstängs domaren och måste genomgå ny domarkurs för att återfå behörigheten.

Med begreppen ”domaruppdrag” eller ”uppdrag” menas tävlingsledare, domare, chief marshal, teknisk kontrollant, tidtagare och speaker. Även fortbildningar räknas som ett uppdrag för deltagarna och instruktören. Vid distriktsdomarkurser betraktas kursen som uppdrag för instruktören (ett uppdrag per dag).

Förbundsdomare


Distriktsdomare med minst två års praktik och som dessutom dömt minst tio tävlingar de senaste två åren kan bli förbundsdomare. Förbundsdomare får döma alla tävlingar i Sverige utom internationella tävlingar. För att behålla behörigheten skall förbundsdomare redovisa minst fem (5) uppdrag per verksamhetsår. Vid för låg aktivitet vidtas följande åtgärder:

1. Efter ett år med för låg aktivitet erhåller domaren en varning.

2. Efter två år i följd med för låg aktivitet avstängs domaren och måste genomgå ny domarkurs för att återfå behörigheten.

Dock, om förbundsdomaren uppfyller aktivitetskravet för distriktsdomare kan domaren erhålla licens som distriktsdomare i stället för att bli avstängd.

Internationell behörighet kategori 2


Den som har internationell behörighet kategori 2 får döma alla tävlingar utom OS och VM (dock ej sitta i en jury). För att bli kategori 2 ska följande uppfyllas:

1. Förbundsdomare i minst tre år.

2. Minst 15 tävlingar som förbundsdomare.

3. Minst fem tävlingar med SM-status som förbundsdomare.

4. Gått domarfortbildning senaste året.

5. Goda kunskaper i engelska språket.

För att få behålla sin nationella och internationella behörighet, ska internationella domare redovisa minst sex (6) uppdrag per verksamhetsår. Vid för låg aktivitet vidtas samma åtgärder som stadgas för distriktsdomare och förbundsdomare med för låg aktivitet. Vad gäller den internationella licensen hänskjuts frågan om åtgärd till Domar- och regelkommitté för beslut.

Internationell behörighet kategori 1


Nästa domarkategori, den högsta, är internationell behörighet kategori 1 då får du döma alla tävlingar samt tjänstgöra i en jury. För att få internationell behörighet kategori 1 ska följande uppfyllas:

1. Innehaft internationell behörighet kategori två i minst två år.

2. Att som internationell domare kategori två tjänstgjort på minst två internationella tävlingar.

För att få behålla sin nationella och internationella behörighet, ska internationella domare redovisa minst sex (6) uppdrag per verksamhetsår. Vid för låg aktivitet vidtas samma åtgärder som stadgas för distriktsdomare och förbundsdomare med för låg aktivitet. Vad gäller den internationella licensen hänskjuts frågan om åtgärd till Domar- och regelkommitté för beslut.

Nomineringar till internationella tävlingar


För att få internationella uppdrag måste man vara aktiv, visa upp en bra och jämn bedömningsnivå, visa vilja att förkovra sig samt vara beredd/lämplig att representera förbundet vid möten, kongresser, seminarier och motsvarande i internationella sammanhang. Beslut om nomineringar till internationella uppdrag görs av förbundets arbetsutskott, efter förslag från Domar- och regelkommittén. Om domare sedan blir uttagna beslutas av EWF/IWF.

Redovisning av utförda uppdrag


Domarboken ska i slutet av varje verksamhetsår, via den egna föreningen eller distriktet, skickas till Domar- och regelkommitténs administratör för redovisning.
Endast uppdrag som antecknats och bestyrkts i domarboken beaktas som giltiga. Godkänd bok utgör automatiskt förnyad licens när licensavgiften är betald. Innan redovisning enligt ovan skett, kan ny licens inte erhållas.

Uppgradering


För all uppgradering, från distriktsdomare till förbundsdomare, från förbundsdomare till internationell domare kategori två samt från internationell domare kategori två till kategori ett gäller dessutom kravet att domaren inom det senaste året ska ha genomgått Svenska Tyngdlyftningsförbundets domarfortbildning. Detta gäller också för att bli uttagen till något av de svenska mästerskapen.

Ansökan om förbundsdomarbehörighet ska, via domarens förening, göras på fastställt formulär och insändas till Domar- och regelkommitténs administratör, Magnus Lindqvist (magnus.lindqvist@tyngdlyftning.org), som ser till att sökanden uppfyller de formella kraven. Ansökan bör vara förbundet tillhanda senast två månader före den aktuella tävlingen. Ett besked skickas sedan till den sökande samt förbundets kansli. Examination sker i första hand på DM-tävlingar.

Examination till förbundsdomare kan handläggas av en förbundsdomare eller en internationell domare. Domar- och regelkommittén utser examinator.
Provet omfattar ett praktiskt och ett teoretiskt prov. Proven ska göras i denna turordning. För godkänt krävs 87 % rätt (på minst 100 avslutade lyft) på det praktiska provet och 26 rätt av 30 möjliga på det teoretiska provet. Proven skall göras vid samma tillfälle. Vid misslyckat praktiskt prov görs inget teoretiskt. Möjlighet finns att göra ett nytt praktiskt prov, dock tidigast efter ett år. Vid misslyckat teoretiskt prov gäller bestämmelserna för distriktsdomare.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2023-02-01

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken