Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelse fastställde på sitt möte den 8-9 juni flera strategier för framtiden. Dessa kan ni läsa om här!

Uppdaterad delegationsordning, demokrati- och kommunikationsstrategi

Först av allt uppdaterade styrelsen på sitt möte sina egna spelregler för hur de själva ska kommunicera och behandla varandra. Detta i förebyggande syfte för att alla ska behandlas med respekt och få komma till tals.

Här är andra styrdokument som uppdaterats:

Handlingsplan RF:s kod för demokratisk styrning


På förbundsmötet i april valdes Benny Johansson och Christina Mård till lekmannarevisorer för Svenska Tyngdlyftningsförbundet. I deras uppdrag ligger att årligen granska verksamheten ur ett demokratiskt perspektiv. Det vill säga om det sköts efter ”RF:s Kod för demokratisk styrning”. Förbundet har påbörjat arbetet att följa dokumentet och gjort en handlingsplan som styrelsen fastställde på sitt möte. Vad som gäller ser du lättast genom att själv läsa förbundets egna anteckningar i gult och grönt i dokumentet ”Handlingsplan punkt för punkt - RFs kod för demokratisk styrning.”

- Det är en rad saker som ska göras. Några har vi gjort på en gång, andra behöver ta mer tid. RF:s kod för demokratisk styrning är ett dokument som vi även uppmanar distrikt och föreningar att läsa in sig på och förhålla sig till, säger Svenska Tyngdlyftningsförbundets ordförande Joakim Eriksson.

Delegationsordningen uppdaterad

Sedan över tre år tillbaka har styrelsen infört en delegationsordning som främst rör styrelsen och sportkontoret. Den infördes för att tydliggöra roller, ansvar och vem som gör vad och har varje år reviderats och anpassats. Detta år togs ett par kommittéer bort och en del text har lagts till för att ligga i linje med dokumentet RF:s kod för demokratisk styrning. Notera att domar- och tävlingskommittén slagits ihop och att arbetet med att tydliggöra arbetsuppgifter för den nya Domar- och Tävlingskommittén (DTK) fortsätter.

Kommunikationsstrategin uppdaterad

Sedan förra året har förbundet en kommunikationsstrategi på plats. Den har nu uppdaterats med riktlinjer för hur Teams ska användas mer frekvent internt framöver.

Samtliga dessa och andra styrdokument finns att läsa här:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
STF Stadgar 2024.pdf Pdf, 272 kB. 272 kB 2024-06-19 13.44
Svensk Tyngdlyftning Lyfter - Strategidokument mot 2030.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-10-04 11.33
STF Verksamhetsplan + budget 2024.pdf Pdf, 154 kB. 154 kB 2024-06-18 13.42
STF Delegationsordning_240609.pdf Pdf, 214.2 kB. 214.2 kB 2024-06-18 13.40
STF Kommunikationsstrategi.pdf Pdf, 353.7 kB. 353.7 kB 2024-06-18 16.51
Handlingsplan punkt för punkt - RFs kod för demokratisk styrning.pdf Pdf, 598.8 kB. 598.8 kB 2024-06-19 14.04

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken