Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Svenska Tyngdlyftningsförbundet introducerar ett nytt stödsystem för seniorlandslaget med start 2025, som syftar till att ge både idrottsligt och ekonomiskt stöd till lyftare som kvalificerar sig för internationella tävlingar som EM och VM. Detta initiativ är en del av förbundets strategi att skapa en hållbar och framgångsrik elitmiljö.

Nytt stödsystem införs för seniorlandslaget

Joen Vikingsson Sjöblom, en av de aktuella lyftarna att få ta del av det nya stödsystemet i framtiden. Foto: Isaac Morillas

På sitt senaste möte beslutade Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelse att införa ett nytt stödsystem för seniorlandslaget med start från 2025. Tanken är att skapa en hållbar modell som inte bara förbättrar resultaten utan också ökar förbundets kapacitet att attrahera och behålla talanger på lång sikt.

- Att ge ett stöd till våra lyftare innebär närmast ett paradigmskifte för vårt förbund. Vi har tidigare saknat resurser för ett hållbart elitsystem där både idrottsligt och ekonomiskt stöd ingår, säger förbundets ordförande Joakim Eriksson som betonar vikten av självfinansiering och strategiska investeringar för att öka intäkterna och därmed stödet till lyftarna.

Sportchefen Mats Lindqvist förklarar att det nya systemet syftar till att optimera användningen av tillgängliga resurser och fokusera på långsiktig utveckling:

- Vi behöver styra vår elitverksamhet tydligare och använda de resurser vi har på bästa sätt. Framgångsrika projekt har redan visat hur initiala investeringar kan leda till ökat ekonomiskt stöd och fler resurser. För att möta de växande kraven och förväntningarna på internationell nivå, är stödsystemet designat för att stödja lyftarnas socioekonomiska situation och underlätta deras satsning på tyngdlyftning.

Målet med stödsystemet är att förbättra resultaten vid de högsta internationella tävlingarna som EM, VM och OS, vilket i sin tur kan öppna dörrar för ytterligare resurser och stöd från nationella och internationella instanser som Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Riksidrottsförbundet (RF).

Bakgrunden till förändringen


Tyngdlyftningen i Sverige har historiskt sett stått inför utmaningar med små resurser och bristande attraktionskraft, både bland utövare och media. De senaste åren har svensk tyngdlyftning påbörjat ett stort arbete med att förändra organisation för framtiden med fokus på ett modernt arbetssätt. Detta inkluderar många områden och inte minst för eliten. För att kunna genomföra förändringar som ger resultat krävs mer resurser, både ekonomiska och personella. Via vår elitutvecklingsplan har vi stöddokument som vårt arbete utgår ifrån och RF visar sitt stöd när vi lyckas genomföra detta.

De senaste åren har förbundet infört en rad initiativ som har stärkt förbundets struktur och kapacitet:

  • Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad (ETH): Startade 2022 och fungerar som ett nationellt elitcenter.
  • Juniorlandslagskapten: En ny position tillsattes 2023 för att stärka ungdomsutvecklingen.
  • Eliten under eliten: Ett stödsystem för unga lovande lyftare, infört 2023.
  • Borttagning av egenavgifter för internationella seniormästerskap, infört 2024.
  • Medicinskt team: Bestående av en läkare och en sjukgymnast, rekryterades till landslaget 2024.

Framgång och framtid


Sedan 2018 har svenska lyftare vunnit 40 medaljer på internationella mästerskap, en markant ökning från de 16 medaljer som vanns under de föregående 40 åren. Detta visar att strategiska satsningar kan leda till betydande framsteg och ökad finansiering, vilket är avgörande för framtida utveckling.

För att bibehålla och bygga vidare på dessa framgångar, understryker Mats Lindqvist att stödsystemet för seniorlandslaget inte bara är ett steg framåt utan en nödvändighet för att Sverige ska kunna konkurrera på den internationella scenen och kvalificera lyftare till framtida OS.

- Krasst kan vi konstatera att ingen svensk tyngdlyftare genom tiderna har lyft tillräckligt för att kunnat kvalificera sig för sommarens OS i Paris. Att vi inte lyckats kvalificera en tyngdlyftare till OS 2024 är ett misslyckande vi delar med många stora lyftnationer, exempelvis Tyskland och Spanien för att nämna två. Med andra ord, ska vi vara med på OS i framtiden behöver vi göra något vi aldrig gjort tidigare, säger Mats Lindqvist.

Fakta om det nya stödsystemet

Idrottsligt stöd:

Lyftarna kommer att dra nytta av Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad (ETH), där de kan träna och bidra till den elitmiljö som är en viktig del av förbundets elitsystem.

Ekonomiskt stöd:

Lyftare som kvalificerar sig för EM får ett stipendium som börjar utbetalas månaden efter att kvalificeringsresultatet är uppnått och fortsätter tre månader efter EM. Detta stipendium ökar för lyftare som kvalificerar sig för VM. Stipendierna är avsedda att ge ett ekonomiskt lyft som gör det möjligt för lyftarna att fokusera mer på sin träning och tävling. Stipendiets storlek kan variera.

Villkor:

För att vara berättigad till detta stöd måste lyftarna uppfylla vissa villkor som beskrivs i dokumentet "Så fungerar landslaget". Detta inkluderar att följa regler och riktlinjer för uttagning och deltagande i mästerskap.

Inflytande och planering:

Lyftarna och deras tränare ska vara aktivt involverade i utformningen av det nya stödsystemet. Detta inkluderar en bedömning av lyftarnas arbetssituation, träningsmöjligheter och en detaljerad plan för hur målen ska uppnås.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken