Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelse samlades den 8-9 juni 2024 på Idrottens Hus i Stockholm för sitt andra styrelsemöte sedan förbundsmötet 28 april.

En rapport från styrelsemötet den 8-9 juni 2024

Andreas Andrén, Helena Havlund, Åsa Kalderstam och Helene Johage under styrelsemötet förra helgen.

Här är ett urval av besluten som styrelsen tog:

Styrelsens spelregler

  • Beslut: För att skapa ett öppet, respektfullt och tryggt arbetsklimat har Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelse sedan ett par år tillbaka kommit överens om spelregler som ska följas under möten. Reglerna betonar vikten av öppenhet, tydlighet och flexibilitet, samt att alla deltagare ska få tala till punkt och behandlas med respekt. Styrelsen beslutade att fortsätta arbeta enligt de sedan tidigare etablerade spelreglerna för styrelsens arbete, vilket innebär ett fortsatt fokus på strukturerad och transparent ledning.

Demokratisk styrning

  • Beslut: Enligt Riksidrottsförbundets (RF) kod för demokratisk styrning, beslutade styrelsen att följa generalsekreterarens förslag om att förbättra den demokratiska styrningen inom förbundet. Diskussioner med distriktsförbund (SDF) och föreningar ska påbörjas för att säkerställa en bred förankring.

Delegationsordning

  • Beslut: Styrelsen beslutade att avskaffa AU (Arbetsutskottet) vilket betyder att delegationsordningen ska uppdateras. I den ska också inkluderas en beskrivning av hopslagningen domar- och tävlingskommitté (DTK) som också ska uppdateras i samråd med DTK och sportkontoret.

Kommunikationsstrategi

  • Beslut: Styrelsen antog en uppdatering av kommunikationsstrategi och beslutade att använda Teams som plattform för intern kommunikation, för att förbättra och effektivisera dialogen inom förbundet.

Tävlingskonferensen

  • Beslut: Åsa Kalderstam och Helena Havlund fick i uppdrag att utveckla en strategi för förbättrad kommunikation med föreningarna, baserat på insikterna från tävlingskonferensen. Sportkontoret och DTK ska tillsammans utveckla förslag på hur förbundet kan bygga vidare på resultaten från konferensen.

Nytt stödsystem för elitaktiva

  • Beslut: Styrelsen införde ett nytt stödsystem för elitaktiva lyftare som syftar till att ge bättre stöd och resurser till förbundets toppidrottare. Det kan du läsa mer om här!

Distriktsöversyn

  • Beslut: En arbetsgrupp ledd av Åsa Kalderstam och Helena Havlund tillsattes för att arbeta vidare med distriktsöversynen efter förslag från förbundsmötet.

Jämställdhetsarbete

  • Beslut: Helena Havlund ersattes av Helene Johage i jämställdhetskommittén. Kommittén fick även i uppdrag att genomföra en kartläggning och utarbeta en plan för jämställdhetsarbetet till nästa möte.

Hall of Fame

  • Beslut: Tomas Norlander, Håkan Johanson och Marica Merkel-Johansson valdes till jurymedlemmar för Hall of Fame, med ansvar för att lyfta fram och hedra framstående individer inom svensk tyngdlyftning.

Digital strategi

  • Beslut: Åsa Kalderstam och generalsekreterare Sebastian Nurmi fick i uppdrag att utarbeta en digitaliseringsstrategi för förbundet.

Nästa styrelsemöte är planerat till den 24-25 augusti 2024 i Stockholm.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken