Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Under mars månad genomförde Svenska Tyngdlyftningsförbundet en enkätundersökning om paraverksamheten i svensk tyngdlyftning. Här hittar du en sammanfattning av svaren.

Kartläggningen av paraverksamheten klar

Sammanfattningen av de mest intressanta frågorna hittar du här! Pdf, 758.5 kB.

Av 102 föreningar har 29 svarat på enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 28 %. Av dessa erbjuder endast fyra föreningar, 14 %, verksamhet för paraidrottare, och då främst synnedsättning eller intellektuell funktionsnedsättning.

- Nu när vi har kartläggningen klar håller vi på att diskutera med Anne Forsell, som ansvarat för kartläggningen, vad nästa steg är. Den projektplanen väntas bli klar de närmsta veckorna, säger förbundets generalsekreterare Sebastian Nurmi.

Anledningarna som anges i enkäten för att inte erbjuda paratyngdlyftning är:

  • Ej anpassade lokaler – trappor och smala dörrar
    (Kommentar: vilket egentligen bara gäller de som är rullstolsburna)

  • Brist på ledare och tränare med kunskap om paralyftning

  • Ingen som efterfrågat
    (Kommentar: Man har heller inte försökt att få deltagare till föreningen)


Tänkbara parametrar för att förtydliga ”vinsten” med att ha med paraidrottare i föreningen:

  • Öka antalet medlemmar såväl aktiva som ledare som tillkommer = ökade möjligheter till verksamhetsstöd och projekt lokalt och centralt
  • Nya medlemsgrupper som tidigare ej funnits inom tyngdlyftning, både aktiva och ledare

  • Förbundets strategi och vision att inkludera alla i idrotten tyngdlyftning, oavsett ålder, bakgrund eller fysisk och psykisk förmåga

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken