Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Under helgen genomförde Svenska Tyngdlyftningsförbundet såväl en tävlingskonferens som sitt årliga förbundsmöte. Här sammanfattar vi beslut och alla personval.

En rapport från förbundsmötet 2024


Under fredagen och lördagen diskuterade ett 60-tal förenings- och förbundsrepresentanter tävlingsfrågor på Eleiko i Halmstad. Mer om tävlingskonferensen publiceras i veckan.

På söndagen genomförde Svenska Tyngdlyftningsförbundet sitt årliga förbundsmöte med tre propositioner och nio motioner. Totalt deltog åtta av nio distrikt (29 röster), ett antal föreningar (14 röster). Röstlängden bestämdes därmed till 43 röster.

Förbundsmötet pågick sedan i runt fyra timmar ledda av mötesordföranden Benny Johansson. Styrelse och generalsekreterare redogjorde för verksamhetsberättelse och årsredovisning med tillhörande fördjupning av ekonomi. Dessa godkändes av förbundsmötet som också gav styrelsen ansvarsfrihet.

Senare fick revisionsfirman PwC förnyat förtroende det kommande året.

Styrelsens första förslag om att införa Hall of Fame (och hur det ska gå till) gick igenom med ett par inlägg från mötet för styrelsen att ta med i det fortsatta arbetet.

Propositionen två från styrelsen handlade om att införa en disciplinnämnd. Västra Götaland yrkade om avslag men förbundsmötet beslutade enligt styrelsens förslag.

Styrelsens tredje och sista förslag handlade om ny distriktsstruktur. Den diskuterades flitigt och landade till slut i att förbundsmötet beslutade för återremiss med 33-7 mot styrelsens förslag.

Motionerna i korthet:

På Stockholms motion om att utveckla tävlingsformer hade styrelsen yrkat bifall vilket förbundsmötet fastställdes. Medan motionen om ansvarsutkrävande och utvärdering samt den om att utöka arbetet med säker idrott avslogs.

Motion 4 om att fa fram en plan för hur man ska rekrytera fler kvinnliga tränare och ledare bifalldes medan motion 5, 6 och 7 avslogs, dessa handlade om prioritering av förbundskansliet, uppföljning av årsmötets beslut och en blandmotion om tidigare protokoll och att offentliggöra anställdas arbetsbeskrivningar.

Under motion 8 diskuterades att ansöka om RIG vilket motionären tyckte. Något som styrelsen menade redan finns planerat genom den utvecklingsplan som förbundet och NIU tagit fram gemensamt.

Västra Svealand begärde votering och styrelsen förslag vann med 29-9.

Den sista motionen om ETH ansåg förbundsmötet besvarad med styrelsens svar.

Styrelseledamöterna Helene Johage och Andreas Andrén omvaldes och då Elisabeth Hagman tackat nej till omval valdes Skåne-Hallands ordförande Åsa Kalderstam in i styrelsen på två år. Även Emma Engdahl tackade för sig från styrelsen, med ett år kvar på mandatperioden. Hon ersätts av Stockholms ordförande Helena Havlund.

När det gäller valberedningen så blev det efter sluten votering tre nya medlemmar i Emma Engdahl (ordförande), Kjell-Åke Johansson och Lotta Corneliusson.

Ytterligare val, lekmannarevisorer: Benny Johansson och Christina Mård.

Disciplinnämnden: Johan Hübner (ordförande), Jesper Fredriksson, Robin Rafiee, Christina Wainikka och Roland Plüss.

⁃ Det var positivt med många förslag, diskussioner och framför allt delegater på plats. Ett förbundsmöte med drygt 50 personer på plats är ett stort steg i rätt riktning för svensk tyngdlyftning. Nu ser jag och den nya styrelsen fram emot ett nytt spännande år, summerar Svenska Tyngdlyftningsförbundets ordförande Joakim Eriksson.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken