Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Fredag den 1 mars till lördag 2 mars träffades 60 internationella representanter från olika SF på Bosön för att utbyta erfarenhet och tankar kring några av de utmaningar som idrotten står inför nu och i framtiden. Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelseledamot Helene Johage var på plats och har följande rapport att lämna.

Träff för internationella representanter

”Idrottens värdegrund är vår styrka. Arbetet med värdegrundsfrågorna är centralt inom idrottens nationella arbete och även internationellt är det av största vikt att svensk idrottsrörelse engagerar sig i värdegrundsfrågorna, detta sker framför allt genom arbetet med Good Governance, jämställdhet och mänskliga rättigheter.” (www.rf.se Länk till annan webbplats.)

Marie Denitton, Riksidrottsförbundets internationella samordnare, inledde träffen med en presentation och tog upp några av de viktiga målområden och riktningar inom strategi 2025 och den internationella idrotten som vi skulle behandla under helgen. Marie underströk att de framför allt handlar om erfarenhetsutbyte och att lyfta de utmaningar som finns just nu i ditt europeiska och/eller internationella idrottsförbund.

Träffen inleddes med en dragning av företaget Play the games, som jobbar med internationellt Jens Seier Andersen, Play the Game, Danmark (www.playthegame.org Länk till annan webbplats. ) som presenterade rapporten ”The Power players behind Saudi Arabias sports strategy ”. Detta handlar i korta drag om hur mycket ekonomiska resurser läggs för att synas i mellanöstern. Fler och fler mästerskap hamnar i Qatar och Saudi Arabien som är starka ekonomiskt och vill ha plats inom den internationella idrotten. Play The Game är en organisation som arbetar för demokrati, transparens och yttrandefrihet inom världsidrotten.

För några decennier sedan var doping det stora problemet som idrotten brottades med. Under tiden som gått har också korruption, pengar och ojämn maktfördelning blivit både växande och ett allt större problem. Det finna en hel del att jobba med för att främja och stärka demokratin inom idrotten vilket inte är självklart i alla delar av världen. Stora delar av idrotten styrs av starka ekonomiska krafter allt från enskilda länder till miljardärer men också en ökad ekonomisk kriminalitet inom idrotten som omsätter runt 17,5 biljoner dollar, vilket är obehagliga siffror.

Good governence-diskussionerna blev efter denna dragning av Jens både många och långa, hur vi ska påverka och hur vi ska få gehör i vikten av att allas deltagande och möjlighet att tala fritt är viktigt. Den stora frågan är också hur jobbar vi för att snirkla oss fram genom olika starka kulturer vars syn och öppenhet inte helt delas med framför allt den nordiska synen på hur idrott på ett demokratiskt sätt ska bedrivas.

Syn på jämställdhet

”För att öka den svenska representationen och därmed det svenska inflytandet i beslutande församlingar inom de internationella specialidrottsförbunden, krävs att såväl män som kvinnor representerar svensk idrottsrörelse internationellt. SF:s ansvar: Idrotten i Sverige ska vara en förebild på jämställdhetsområdet och verka för att fler kvinnor ges plats i internationella församlingar.” (www.rf.se Länk till annan webbplats.)

Sarah Wennerström (Generalsekreterare Svenska Karateförbundet) representerar det Europeiska och Internationella Karateförbundet och berättade om situationen internationellt. Sarah beskrev en maktstruktur som bottnar i en utpräglad mansdominans vilket gör arbetet att påverka både snårigt och trögt. Jämställdhetsarbetet är ett av de många områden som behöver prioriteras men också OS-anpassning och de krav som IOC ställer på karaten. Detta kan kännas igen från de ökade IOC-kraven som vi har inom tyngdlyftningen.

En något positivare bild av internationell jämställdhet inom idrotten fick vi av seglingsförbundets Annika Ekman, World Sailing som delade med sig av erfarenheter från sina respektive roller som styrelseledamöter i europeiska och internationella idrottsförbund. Annikas bild av jämställdheten var betydligt ljusare och visade en positiv bild av att det finns förbund i världen som har tagit jämställdheten som en mer naturlig del i verksamheten. Sverige passade på att nominera ett antal kvinnor på internationella poster när det var dags och lyckades bra med detta. Idag representerar 6 kvinnor och 1 man Sverige internationellt. Dock medger Annika att storsatsningen slog över en aning och fördelningen ur ett jämställdhetsperspektiv borde ha en annan fördelning. Men poängen var att när man satsar hårt så lönar det sig att få igenom det man tillsammans kämpar för. Annika avslutade med en egen reflektion om det internationella arbetet, att jobba med förändring är både roligt och stimulerande men framför allt trögt och ställer stora krav på tålamod och diplomatisk uthållighet.

Mänskliga rättigheter och SF:s ansvar

Den svenska idrottsrörelsen ska sprida kunskap såväl nationellt som globalt om hur idrotten kan bidra till att främja de mänskliga rättigheterna. Svenska representanter ska agera utifrån principen om människors lika värde. Även vid val av arrangörsländer för internationella evenemang ska svenska representanter vara uppmärksamma på de mänskliga rättigheterna.
Idrotten ska successivt verka för att de internationella specialidrottsförbunden på sikt inför i sina stadgar att de ska följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” (
www.rf.se Länk till annan webbplats.)

Idrotten har i sin värdegrund punkter som handlar om;

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

Lördagens första ämne var mänskliga rättigheter och hur eller om idrotten svarar upp mot detta. Nationella medier granskar inte bara idrottsliga resultat idag utan mer och mer om idrotten gör det som utlovas, jobbar SF med trygg idrott och rätten för alla att vara med och delta. Den internationella bevakningen har också ökat, var går pengarna och hur påverkas vår svenska idrott av den internationella marknaden. Det är av stor vikt att vi kan och vill positionera oss i det internationella sammanhanget. Det som media granskar ger en öppning och möjlighet att förstå hur och var vi behöver påverka. Hur förhåller vi oss till frågor om mänskliga rättigheter av media när vi befinner oss på mästerskap i länder som inte följer de internationella reglerna. Med detta följer också de negativa påverkanskampanjer som har pågått och pågår mot Sverige men också andra länder. Innan vi åker ut på uppdrag är det viktigt att vara medveten om vilka risker som finns. Marie Denitton RF, tar med sig från träffen att informera tydligare för SF vad som händer inom falsk ryktesspridning mot Sverige.

Förväntningar på internationella representanter

Helgens träff avslutades med att Toralf Nilsson, Ordförande i RF:s internationella råd talade om förväntningar som de internationella representanterna har från sina SF. Vad är viktigt att jobba med och hur ska vi bli de representanter som krav och förväntningar ställer på oss. Representanter från Sverige är viktiga för att Idrotten ska gå mot den öppenhet och ”good governance” som möjliggör trygg idrott, jämställdhet och antikorruption.

Gruppen kom fram till att bland annat följande punkter var viktiga och förväntas att vi som representant ska ta i beaktande;

  • Jobba med demokrati och värdegrund, påverka med ”good governance” Sverige.
  • Att sitta på dubbla stolar kan vara ett problem om man representerar svensk värdegrund och samtidigt sitter i en internationell styrelse som ska representera den specifika idrottens ståndpunkter.
  • Att ”välja sina strider” och jobba med det som känns viktigast. Det är krävande att ta strid för allt.
  • Vara påläst och kunnig inom de områden som det arbetas med
  • Ha kunskap om olika kulturer och hur idrott fungerar i olika delar av världen
  • Återrapportera till samtliga berörda vad som sker internationellt

Jag vill rikta ett stort tack till Marie Denitton och samtliga deltagare för mycket givande samtal och att ni delade med er av kunskap och erfarenheter.

Vill du läsa mer om Riksidrottsförbundets strategi för Internationellt arbete 2018-2025 så finns dokumentet här! Länk till annan webbplats.

Sarah Wennerström är generalsekreterare för Svenska Karateförbundet och representerar det Europeiska och Internationella Karateförbundet.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken