Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Här kommer information från Svenska Tyngdlyftningsförbundets valberedning Daniela Gherman, Lars Nilsson, och Erling Åkesson.

Brev från valberedningen

Hej!

Enligt Svenska Tyngdlyftningsförbundets stadgar ska vald valberedning tillfråga de förbundsstyrelseledamöter vars platser står på tur för omval, innan den 1 oktober om de avser att omkandidera till en ny omvalsperiod om två år.

Valberedningen har tillfrågat aktuella personer i mail i god tid innan den 1 oktober om detta. Aktuella för omval är Andreas Andren (ordinarie ledamot) Helena Johage (Ordinarie ledamot) Elisabeth Hagman (Ordinarie ledamot)
Ledamöterna Andrén och Johage har svarat sig villiga att kandidera för ytterligare två år. Dock har Elisabeth Hagman avböjt omval.
Emma Englund, med ett år kvar på sitt förordnande, har meddelat sitt avhopp från styrelsen
fr o m årsmötet 2024.

Det är valberedningens ambition att genomföra minst ett möte med röstberättigade deltagare på årsmötet nu under våren 2024. Kallelse kommer att utskickas separat.

Förslag till nomineringar och andra synpunkter ska skickas till ordförande i valberedningen på följande mailadress: erling.akesson@tyngdlyftning.org

Valberedningen i februari 2024

Daniela Gherman, Lars Nilsson, Erling Åkesson

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm