Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

A-B-C-system för seniorlandslaget försvinner. Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelse har beslutat att ersätta den med en kvalgräns som riktlinje för uttagning till EM och VM med start 2024. Förbundet öppnar också upp möjligheten att bli uttagen om lyftarens utvecklingskurva och prestation pekar mot hög internationell nivå.

Nytt kvalsystem gör att egenavgifterna för EM och VM tas bort

Foto: Isaac Julián Morillas Sánchez

Bakgrunden till beslutet är att tre kvalnivåer, det så kallade A-B-C-systemet, innebär stora kostnader för både den enskilde lyftaren och förbundet. Tanken från början var att stimulera till fler deltagare med en lägre kvalgräns där deltagaren får betala större delen av kostnaden själv. Detta system ersatte den tidigare strukturen med en kvalgräns och ingen avgift för lyftaren. Till EM 2017 kvalificerade sig tre lyftare, 2018 sex lyftare och till 2019 hela nio lyftare.

- Utvecklingen var bra och idrottsligt framgångsrik men samtidigt mångdubblades kostnaderna vilket var den huvudsakliga anledningen att motverka när A-B-C-systemet först infördes, säger förbundets sportchef Mats Lindqvist.

Antal lyftare som kvalificerar sig för EM är på fortsatt på en hög nivå även om en generationsväxling och något högre kvalgränser medfört en liten minskning av trupperna. 2021 bestod EM-truppen av åtta lyftare, 2022 var där sju och 2023 hade sex lyftare kvalificerat sig.


- Den kritik som framkommit mot det här kvalsystemet är i första hand kopplad till att det kostar pengar att representera svenska landslaget vid internationella mästerskap.

Många av våra landslagslyftare lever redan med en tuff ekonomi för att kunna hålla en hög resultatnivå. Att efter långa träningsperioder med skral ekonomi med lyckat kvalresultat betala för deltagandet upplevs ovärdigt och innebär att möjligheterna att fortsätta utvecklas enligt många bromsas upp, säger Mats Lindqvist och fortsätter:

- Det har också visat sig att få lyftare rör sig från C-kval till högre nivå under karriären. Ett argument för att kvalificera sig med lägre resultat och då betala en del själv var att det skulle stimulera lyftarnas utveckling från C till B och A vilket inte skett så ofta.


Den totala kostnaden för ett internationellt mästerskap har ökat efter pandemin på grund av höjda resekostnader, höjda deltagarekostnader samt ytterligare för att svenska kronan tappat i värde. Ett EM kostar i dag ca 18 000 kronor per lyftare jämfört med 13 000 kronor vid införandet av A-B-C-systemet.

- Våra resurser till landslagsverksamheten är tätt knutna till de resultat vi kan uppvisa. De landslagsstöd vi får från RF baseras på resultatutveckling, placeringar och inte minst medaljer på de större internationella mästerskapen. Våra framgångar sedan 2018 och framåt visar detta med all tydlighet då våra resurser till elitsidan mångdubblats, säger förbundets ordförande Joakim Eriksson och fortsätter:

- Vi vill givetvis fortsätta denna fina utveckling och gärna stärka den ytterligare. Alla beslut och förändringar nu tas i syfte att nå våra mål i Svensk Tyngdlyftning Lyfter. Målet är att ta fler internationella medaljer och då behöver vi tydligare än tidigare satsa på de lyftare som presterar och som vi anser kan vara morgondagens topplyftare.

Nu har styrelsen alltså beslutat att slopa A-B-C-systemet. Från och med kvalen till 2024 års EM och VM på seniorsidan gäller en kvalgräns som riktlinje för uttagning.

Kvalgränserna i det nya systemet kommer att bli högre och de lyftare som håller denna höga nivå blir uttagna under samma förutsättningar som gäller idag. Men vi öppnar också upp för att lyftare kan bli uttagna även om de inte uppnått kvalgränsen om deras utvecklingskurva och prestation pekar mot hög internationell nivå, så kallat framtidskriterier, säger Mats Lindqvist.


Förslaget att införa ett nytt kvalsystem framfördes enhälligt av elittränarna vid elittränarträffen i januari 2022. De elittränare som inte deltog då fick ett skrivet protokoll med möjligheten att inkomma med synpunkter vilket några gjorde, även de var positiva.

- Det konkreta förslaget föredrogs sedan vid framtidskonferensen den 22 april för samtliga deltagare med total konsensus. För ungdom, junior och U23 tillämpas sedan tidigare en kvalgräns. Där finns också en egenavgift på 2 000 kronor för ungdomar och för juniorer och U23 är den 3 000 kronor. Dessa påverkas inte av den här ändringen för seniorerna. Kvalsystem till Nordiska Mästerskapen förändras heller inte utan beslutet gäller endast EM och VM, säger Mats Lindqvist.

Kvalgränserna för 2024 års EM och VM publiceras i augusti.

Publicerad: 2023-06-28

Senast uppdaterad: 2023-06-22

Författare: Sebastian Nurmi

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm