Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Under helgen genomförde Svenska Tyngdlyftningsförbundet årets förbundsmöte på Bosön i Stockholm med tre propositioner, fem motioner och fyra omval.

En rapport från förbundsmötet 2023

På lördagen genomförde förbundet först av allt en framtidskonferens med positiva tongångar. Det fullföljdes på söndagen upp av förbundsmötet som inleddes med en parentation och sedan utdelning av Nordiska Tyngdlyftningsförbundets 2nd Degree Honorary Medal till Elisabeth Hagman och Eva Helgesson. Även de lyftare som tog EM-medaljer 2022 uppmärksammades med specialframtagna tavlor som ska överlämnas till lyftarna och dess föreningar. Daniela Gherman var på plats och mottog sin tavla.

Fastställandet av röstlängd konstaterade att det var totalt 44 röster:

  • 8 av 9 distrikt närvarade – 32 röster.
  • Åtta av 15 röstberättigade elitserieföreningar – 12 röster.

Benny Johansson valdes som mötesordförande och Håkan Johanson som mötessekreterare. Verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse behandlades. Här redogjorde förbundets kassör Helene Johage för ekonomin och med stöd av generalsekreterare Sebastian Nurmi och sportchef Mats Lindqvist svarade hon på mötets frågor. Sedan gav förbundsmötet styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen hade förberett två propositioner. I den första propositionen föreslog styrelsen att anta Svensk Tyngdlyftning Lyfter som nytt riktnings- och strategidokument för svensk tyngdlyftning. Generalsekretaren Sebastian Nurmi berättade om processen och arbetet bakom. Här ställdes frågor om ett par formuleringar innan beslut skulle tas. Det begärdes votering och röstfördelningen blev 33 för och 11 (Stockholm, Norrbotten och Västra Svealands Tyngdlyftningsförbund) emot. Därmed beslutade förbundsmötet att anta Svensk Tyngdlyftning Lyfter som nytt strategidokument med sikte på 2030.

Proposition 2 handlade om förslag på specifika ändringar i stadgarna. Däribland samma formuleringar som används i Svensk Tyngdlyftning Lyfter. I stadgarna lades också ett stycke om lekmannarevisorer till då detta behöver finnas enligt RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar. Här förklarade generalsekreterare och mötesordförande vad detta innebär. Förbundsmötet röstade igenom stadgeförslaget.

Till mötet lade styrelsen en tredje proposition med valberedningens förslag på styrelsearvode för kommande år på 70 000 kr som förbundsmötet också tillstyrkte.

Sedan behandlades de fem motioner som inkommit från Stockholms Tyngdlyftningsförbund där styrelsen yrkat avslag på fyra motioner och bifall på motion 3 om Hall of Fame. Förbundsmötet beslutade att gå på styrelsens linje vilket, förutom att utveckla ett reglemente för införande av Hall of Fame, innebär att styrelsen påbörjar en distriktsutredning med målsättningen att eventuell ny distriktsstruktur ska föreslås till förbundsmötet 2024.

Förbundets generalsekreterare och kassör redogjorde för förbundets verksamhetsplan med tillhörande budget som fastställdes. Det gjorde även årsavgifterna för 2024.

Efter det var det dags för personval till styrelsen och förbundsmötet gick på valberedningens förslag vilket innebär:

Ordförande: Joakim Eriksson, omval på en tid av två år.

Ordinarie ledamöter Emma Engdahl, Patrik Helgesson och Thomas Norlander samtliga på omval på en tid av två år.

Till revisionsbyrå omvaldes Pwc. Erling Åkesson (ordförande), Lars Nilsson och Daniela Gherman valdes till valberedning för kommande år.

Förbundsmötet avslutades med att mötesordförande och sekreterare tackades av och att ordförande Joakim Eriksson tillkännagav att förbundet som tack skänker pengar till Lyftidrottens Ungdomsfond i deras namn.

Mötesprotokoll publiceras när det justerats.

Samtliga handlingar hittar du här

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse förbundsmöte 2023 (2).pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-03-15 12.43
Fullmakt 2023.docx Word, 66.3 kB. 66.3 kB 2023-03-31 16.38
2. Röstlängd 2023.pdf Pdf, 68.2 kB. 68.2 kB 2023-03-31 16.38
3. Föredragningslista förbundsmötet 2023.pdf Pdf, 74.5 kB. 74.5 kB 2023-03-31 16.38
8 ab. STF Verksamhetsberättelse + Årsredodovisning 2022.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-03-31 16.38
8 c. Revisionsberättelse Sv Tyngdlyftningsförbundet 2022.pdf Pdf, 106.8 kB. 106.8 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 1 - Annektering av Östra Svealands geografiska område.pdf Pdf, 65.7 kB. 65.7 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 2 - Knästrumpor införs som obligatorisk utrustning vid tävling_.pdf Pdf, 9 kB. 9 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 3 - Hall of Fame.pdf Pdf, 55.9 kB. 55.9 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 4 - Domarnas roll i Svenska Tyngdlyftningsförbundet.pdf Pdf, 12.7 kB. 12.7 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 5 - Utrustningskontroll.pdf Pdf, 55.8 kB. 55.8 kB 2023-03-31 16.38
10. Proposition 1 - Bilaga 1 - Svensk Tyngdlyftning Lyfter.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-03-31 16.38
10. Proposition 1 – Svensk Tyngdlyftning Lyfter.pdf Pdf, 132.3 kB. 132.3 kB 2023-03-31 16.38
10. Proposition 2 – Förslag på stadgeändringar.pdf Pdf, 304.9 kB. 304.9 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 1.pdf Pdf, 72.1 kB. 72.1 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 2.pdf Pdf, 71.3 kB. 71.3 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 3.pdf Pdf, 72.9 kB. 72.9 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 4.pdf Pdf, 72.5 kB. 72.5 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 5.pdf Pdf, 71.6 kB. 71.6 kB 2023-03-31 16.38
11. Förslag på Årsavgifter.pdf Pdf, 97.2 kB. 97.2 kB 2023-03-31 16.38
11. STF Verksamhetsplan + budget 2023.pdf Pdf, 129.2 kB. 129.2 kB 2023-03-31 16.38
12-13. Valberedningens förslag.pdf Pdf, 56.5 kB. 56.5 kB 2023-03-31 16.38
Parentation 2023.pdf Pdf, 330.7 kB. 330.7 kB 2023-04-24 14.23
Proposition nr 3 – Styrelsens arvode.pdf Pdf, 294.7 kB. 294.7 kB 2023-04-24 14.23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm