Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Här är förbundets nya utbildningssatsning

Svenska Tyngdlyftningsförbundet är just nu mitt uppe i ett stort arbete där hela utbildningsstrukturen görs om. Här berättar vi vad det innebär i både text- och videoformat.


Under 2020 gjordes en nulägesanalys av Svenska Tyngdlyftningsförbundet där vi konstaterade att det saknades en röd tråd inom svensk tyngdlyftnings utbildningsverksamhet. Därför startades 2021 ett projekt som finansieras av intäkter från befintlig utbildningsverksamhet samt återstartsstöd.

Svenska Tyngdlyftningsförbundets generalsekreterare Sebastian Nurmi:

- Syftet med hela projektet är att skapa en utbildningsstruktur som utvecklar våra medlemmar utefter deras enskilda ambitionsnivå och som håller ihop svensk tyngdlyftning. Detta har efterfrågats sedan jag började på förbundet och säkert långt innan dess också. Det vi gjort är att vi tagit tag i det och drivit på. Vi anställde Elias Hejdenberg som ansvarar för satsningen och till sin hjälp har han många duktiga ledare runt om i Sverige, inom och utanför tyngdlyftningen. Vi har gjort vår läxa ordentligt när det gäller att ta in kunskap från andra idrotter och tyngdlyftningsländer.

Elias Hejdenberg, som är utbildningsansvarig fortsätter:

- Efter allt insamlande av material har det första steget i detta arbete varit att skapa en utvecklingsmodell med syftet få fler att stanna längre i idrotten, samtidigt som de som vill, ska kunna nå högre nivåer på tävling. Till denna utvecklingsmodell skapar vi ett utbud av utbildningar som riktar sig till tränare, lyftare, domare och funktionärer. Jag vill passa på att tacka alla som tagit sig tid att hjälpa till. Det ni bidrar med är ovärderligt. Det är svensk tyngdlyftning tillsammans som skapar den här utbildningssatsningen.

Utvecklingsmodellen utgår från svensk idrotts och Svenska Tyngdlyftningsförbundets egna styrande dokument. Utbildningarna ska få en tydlig koppling till resten av vår verksamhet så att vi har en tydlig röd tråd. På det sättet sker det vi gör enligt samma principer, och på samma sätt, oavsett vart i landet, eller vilken del av organisationen som leder utvecklingen och utbildningarna. Det handlar om att säkerställa utbildningarnas effektivitet och att omstrukturera utbildningsstrukturen, kursmaterialet, kursinnehållet och utvecklingsplanen så att den matchar ovan nämnda syfte.

- Nu är vi i ett stadie där de första delarna är redo att presenteras och lanseras. Först ut är en informationsfilm som, senare i december, följs upp av en lansering av utvecklingsmodellen samt en presentation av utbildningssystemet. Detta görs dels genom filmer och texter på hemsidan. Men också genom att vi bjuder in alla som vill till ett möte där det går att höra närmare kring hur utvecklingsmodellen och utbildningarna fungerar.

I januari 2023 utbildas de instruktörer som ska hålla i de första utbildningarna och under våren arrangeras den första tränarkursen, berättar Elias Hejdenberg.

Förklaring av utvecklingsmodell och utbildningar


Svensk Tyngdlyftnings Utvecklingsmodell

Vår utvecklingsmodell med lyftaren i centrum syftar till att stötta våra utövare på sin väg genom ett livslångt idrottande. Oavsett om hen vill göra en elitsatsning eller enbart lyfter för att det är roligt. Vi vill ge våra lyftare möjlighet att forma sig själva som idrottare och individer med hjälp av fysiska och mentala utmaningar i form av träning, tävling och gemenskap. Utbildningarna som kopplas till modellen ger lyftaren verktygen att forma sin egen träning, ta sig an utmaningar och få en djupare förståelse kring sin egen utveckling.

Våra tränarutbildningar

Våra tränarutbildningar ska generera tränare med god kunskap om tyngdlyftning som idrott och träningsform, samtidigt som de är goda ledare för såväl individer som samhället i stort. Alla tyngdlyftningstränare ska vara goda representanter för svensk tyngdlyftning och därmed spegla de värderingar som idrotten står för. Samtidigt som de kan utveckla våra lyftare både tekniskt, fysiskt och mentalt. Utbildningarna har som syfte att ge tränaren de verktyg som hen behöver för att lära, planera, leda och utveckla tyngdlyftning på egen hand och tillsammans med resten av lyftarsverige.

Våra domar- och funktionärsutbildningar

Utbildningarna för våra domare och funktionärer kommer att ha en viktig roll i att skapa och bibehålla en accepterande och stöttande miljö i tävlingssammanhang. Vi lägger stort värde i att våra domare och funktionärer delar de värderingar som vi som förbund, och idrotten i stort står för. Utbildningarna ger även våra funktionärer och domare djupare kunskap kring hur idrotten bedrivs i tävlingssammanhang och uppdateras regelbundet med nya regler och bestämmelser från de internationella tyngdlyftningsförbunden.

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm