Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Material och länkar för en trygg och inkluderande idrott

Här har vi samlat ännu mer material för dig och din förening i arbetet mot en trygg och inkluderande idrott.

Utbildningsmaterial och forskning

Trygg och inkluderande idrott Länk till annan webbplats. – En kunskapswebb som innehåller stöd och utbildningsmaterial för att skapa en trygg och inkluderande idrottsmiljö.

Centrum för idrottsforskning Länk till annan webbplats. Finansierar och sprider forskning om idrott. Här kan du bland annat hitta forskning om jämställdhet, inkludering och trygghet Länk till annan webbplats..

Idrottens riskzoner Länk till annan webbplats. – En rapport om idrottens utmaningar och hur de kan mötas.

Skapa trygga idrottsmiljöer – Ett material som beskriver vad kränkande behandling är, hur det kan uppstå och hur vi kan förebygga problemen samt hur vi kan förmedla kunskap om vad vi kan göra om kränkande behandling redan har skett.

Kön

Locker Room Talk Länk till annan webbplats. är en ideell organisation som arbetar med att skapa ett schysstare klimat i killarnas omklädningsrum.

MÄN - För en jämställd värld utan våld Länk till annan webbplats. är en ideell organisation som arbetar för jämställdhet och mot mäns våld genom att förebygga våld, bryta normer, främja jämställd föräldraskap, engagera pappor och stötta killar.

Idrottsrörelsen och jämställdhet: Länk till annan webbplats. RF har sammanställd bra information, forskningsrapport och tips för arbete med jämställdhet.

Make Equal Länk till annan webbplats. är en stiftelse som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. De har bland annat tagit fram materialet

Fifty/Fifty Länk till annan webbplats. riktar sig till förenings- och förbundsstyrelser och är öppen och kostnadsfri att genomföra för alla idrottsföreningar och idrottsförbund i landet. Syftet med utbildningen är att du och din förening ska få mer kunskap om varför det är viktigt att jobba med jämställdhet och vilka vinster det ger både föreningen och individerna.

Sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller uttryck

RFSL - Länk till annan webbplats. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

Etnisk tillhörighet

Idrott – en bra start i livet Länk till annan webbplats. är en broschyr från Riksidrottsförbundet som kortfattat beskriver den svenska idrottsrörelsen på nio olika språk

Till dig som möter människor på flykt Länk till annan webbplats. är en broschyr som Rädda Barnen, Röda Korset och Svenska Kyrkan tagit fram. Den är gratis och går att beställa hos Svenska Kyrkan.

Samlade tips från Rädda barnen Länk till annan webbplats. till dig som möter nyanlända barn.

Funktionsnedsättning

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med en NPF Länk till annan webbplats. är ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med funktionsnedsättning Länk till annan webbplats. är ett utbildningsmaterial som syftar till att stödja och vägleda tränare i en idrottsförening som möter idrottare som har en funktionsnedsättning.

Publicerad: 2023-09-28

Senast uppdaterad: 2023-10-06

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm