Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Ekonomiska stöd

Inom idrotten finns det en del ekonomiska stöd att få ta del av. Allt från olika komunala stöd, till olika typer av fonder, stipendium samt projektstöd från RF och Svenska Tyngdlyftningsförbundet.

klicka på dem olika länkarna i den västra spalten för att läsa mer om dem olika stöde.

RF bidrag och stöd

Inom Riksidrottsförbundet finns ett flertal bidrag, stöd, och stipendier att söka.

Läs mer om de olika stöden som kan hjälpa er förening eller distrikt till era mål och projekt

https://www.rf.se/bidragochstod/ Länk till annan webbplats.


Projektstöd IF


Den 1 januari 2020 försvann Idrottslyftet och ersattes av Projektstöd IF för barn- och ungdomsidrott. Det är ett bidragsmedel som din förening kan söka som ska kunna kopplas till målsättningen är att få fler ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten samt att idrottsföreningar har utbildade barn- och ungdomsledare.

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i landets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan din idrottsförening, via Svenska Tyngdlyftningsförbundet, söka projektstöd. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för din förening att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

Vad kan du söka för?
Se Svenska Tyngdlyftningsförbundets fokusområden under 2022 här nedan.

Så söker du Projektstöd IF:
Du söker bidrag via sökmodulen på IdrottOnline.

Manual hur du går till väga:
https://support.idrottonline.se/support/solutions/articles/11000035792-skapa-och-skicka-in-ans%C3%B6kan Länk till annan webbplats.

Kontakt:
Behöver din förening hjälp att söka stöd eller rådfråga om sina idéer kontakta Svenska Tyngdlyftningsförbundet på office@tyngdlyftning.org


Svenska Tyngdlyftningsförbundet fokuserar på följande områden under 2022:

 1. Få fler att stanna kvar inom idrotten


Att behålla engagerade människor, inte minst ungdomar, är och har länge varit en stor utmaning för idrotten. Här kan din förening söka pengar i syfte att vilja förändra föreningens kultur och struktur så att fler människor väljer att stanna kvar och delta i föreningens verksamhet.


Under 2022 kan pengar exempelvis gå till:

 • Skapa andra tävlingsformer för unga
 • Etablera kontakt med en vänförening i en annan idrott (Låt ungdomarna lära varandra sin idrott)
 • Utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • Anpassar idrottsytor/köpa in material (ej utrustning) som särskilt gör att målgruppen fortsätter idrotta
 • Utveckla föreningsmiljön så att målgruppen upplever den som trygg, välkomnande och inkluderande
 • Bilda en ungdomsstyrelse/grupp i föreningen (Ungdomsstyrelsen består av unga och kan vara ett stöd till föreningens ordinarie styrelse genom att lyfta fram ungas syn på verksamheten i föreningen)

Ovanstående är enbart exempel. Din förening kan själv komma på egna idéer inom området som ni kan söka pengar för.

 1. Ett starkt ledarskap

  Vill din förening utbilda era ledare eller styrelsemedlemmar? Då är detta stöd perfekt för just din förening som ska gå till utbildningskostnader.


Under 2022 kan pengar exempelvis gå till:

 • Svenska Tyngdlyftningsförbundets egna utbildningar för ledare, domare, funktionärer etc
 • Andra idrottsförbunds utbildningar
 • Ta in en föreläsare till föreningen som utbildar i ett relevant ämne
 • Att finansiera kostnader då Svenska Tyngdlyftningsförbundet bjuder in till mötesplatser (exempelvis utbildningskonferenser, utbildningskvällar)

Ovanstående är enbart exempel. Din förening kan själv komma på egna idéer inom området som ni kan söka pengar för.
Allmäna Arvsfonden


Har du en idé för att utveckla en verksamhet som riktar sig till barn, unga eller personer med funktionsnedsättning? Arbetar du på uppdrag av en ideell organisation eller en icke vinstdrivande förening? I så fall kanske din idé kan bli verklighet med hjälp av Arvsfonden.

Klicka här för att ta del av mer information Länk till annan webbplats.

Erasmus+


Sök bidrag för att driva organisation eller till ett projekt

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors bidrag kan sökas för projekt och till organisationers ordinarie verksamhet.

Vi fördelar bidrag till:

 • barn- och ungdomsorganisationer, etniska organisationer och hbtq-organisationer.
 • internationellt ungdomssamarbete genom EU-programmet Erasmus+.
 • projekt som handlar om demokrati- och inflytandefrågor, diskriminering samt rasism och extremism.

Publicerad: 2023-02-07

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Författare: Alexandra Haag

Prenumerera på nyheter

Hantera prenumeration

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm