Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer


STF har flera olika kommittéer som jobbar med olika specifika frågor inom förbundet. Läs mer om var och en av kommittéerna under respektive länk nedan.

Strategi 2025 kommittén
Stadgefrågor
Jämställdhetsansvariga
Ekonomi- och Marknadskommittén
Disciplinkommittén
Elitkommittén
Tävlingskommittén
Domar- och regelkommittén
Veteranverksamhet
Internationell representation

 

Strategi 2025-kommittén

Idrottsrörelsen håller på att förändras. Förbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Varje dag tar vi ännu ett steg på resan mot en mer nyfiken och välkomnande idrott där fokus på utveckling gör att fler blir motiverade att hålla igång hela livet. I en sådan idrott får alla chansen att nå sin fulla potential. Läs mer på: https://www.strategi2025.se

Erling Åkesson 073-509 05 08
Helene Johage 070-241 11 42
Andreas Suneson 070-740 52 10

 

Stadgefrågor

Frågor rörande förbundets, SDF:s och föreningars stadgar, vad gäller tolkning och uppdatering.

 Vakant

Jämställdhetsansvariga

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Helene Johage 070-241 11 42

 

Ekonomi- och Marknadskommittén

Om Ekonomi- och Marknadskommittén

Joakim Eriksson 070-317 05 56

 

Disciplinkommittén

Disciplinkommittén arbetar med olika fall av disciplinära frågor som hänskjutits till STF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från STF:s styrelse. Med disciplinära frågor avses frågor som behandlas i 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar. 

Joakim Eriksson 070-317 05 56
Patrik Helgesson 073-352 05 22
Erling Åkesson 073-509 05 08
Helene Johage 070-241 11 42
Elisabeth Hagman 070-415 63 09
Emma Engdahl 073-775 04 62
Thomas Norlander 070-471 62 50

 

Elitkommittén

Om elitkommittén

Mats Lindqvist 070-812 21 28
Joakim Eriksson 070- 317 05 56
Patrik Helgesson 073-352 05 22
Erling Åkesson 073-509 05 08

 

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för genomförandet av förbundets serieverksamhet avseende Elitserien, Allsvenska serien samt U14-serien.

Patrik Helgesson 073-352 05 22
Emma Engdahl 073-775 04 62
Daniel Teisner 010-484 49 34
Gabriel Abrahamsson

076-310 32 75

 

Domar- och regelkommittén

Svenska Tyngdlyftningsförbundets Domar- och regelkommitté ansvarar för utbildning av domare, uppdatering av tävlingsreglerna, samt uttagning av domare till Svenska mästerskap.

Elisabeth Hagman 070-415 63 09
Thomas Norlander 070-471 62 50
Patrik Helgesson 073-352 05 22
 
Domaradministratör
Magnus Lindqvist 073-669 08 80

 

Veteranverksamhet

Frågor kring veteranverksamheten sköts av veteranledare. Det är i huvudsak tävlingsverksamhet, allt från serie via SM till internationella mästerskap.

Jan Hinrichsen 070-895 14 98

 

Internationell representation

Förbundet finns representerat i fyra internationella förbund. Det ger möjlighet till att vara med och påverka utvecklingen av tyngdlyftningssporten i olika frågor.

International Weightlifting Federation (IWF)
IWF Masters, Chairman
Jan Hinrichsen 070-895 14 98
 
EWF Masters, Committee
Vice President och Technical Committee Member
Jan Hinrichsen 070-895 14 98
 
EU Weightlifting Confederation (EUWC)
EUWC Technical & Scientific Committee Member
Patrik Helgesson 073-352 05 22
 
Nordiska Tyngdlyftningsförbundet (NTF)
NTF Ledamot
Patrik Helgesson 073-352 05 22

 

Uppdaterad: 21 JUN 2019 17:45 Skribent: Håkan Johanson

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +460761054992, +460707405210
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info