Hoppa till sidans innehåll

Kommittéer


Svenska Tyngdlyftningsförbundet (STF) har flera olika kommittéer som jobbar med olika specifika frågor inom STF. Läs mer om var och en av kommittéerna under respektive länk nedan. På styrelsens konstitutionsmöte den 25 april 2021 utsågs ordförande för respektive kommitté vars uppgift sedan är att tillsätta övriga gruppen. Listorna nedan kommer därför att kompletteras.  

Atletkommittén
Stadgefrågor
Svensk Tyngdlyftning Vill
Jämställdhetsansvariga
Disciplinkommittén
Sponsor- och marknad

Tävlingskommittén
Domar- och regelkommittén
Veteranverksamhet
Internationell representationAtletkommittén

Atletkommittén är tänkt att bestå av lyftare och vara en kraft som bidrar med positiv utveckling till svensk tyngdlyftning. Uppdraget är att ta fram konstruktiva och genomarbetade förslag, fungera som experter i eventuella konkreta frågeställningar samt arbeta för att lyftare engagerar sig i den egna föreningens styrelsearbete, styrelsearbete i distriktet, och/eller i förbundets styrelser och kommittéer.

Paula Junhov Rindberg 
076-783 06 88
Klas Ekberg  

Stadgefrågor

Frågor rörande förbundets, SDF:s och föreningars stadgar, vad gäller tolkning och uppdatering.

Sebastian Nurmi 076-105 49 92
Helene Johage 070-241 11 42
Thomas Norlander 070-471 62 50


 
Svensk Tyngdlyftning Vill (Strategi 2025)

Idrottsrörelsen håller på att förändras. Specialidrottsförbunden har enats om en gemensam vision för framtiden och hela tiden får vi höra om föreningar och förbund som tar nya spännande initiativ. Läs mer på: https://www.strategi2025.se 

Som en del av detta startade Svenska Tyngdlyftningsförbundet, i och med framtidskonferensen den 24 april 2021, ett arbete för att tydliggöra svensk tyngdlyftnings vision, mål och riktlinjer. Arbetet ska bilda en gemensam strategi för svensk tyngdlyftning som samlas på ett och samma ställe, arbetsnamnet för detta är Svensk Tyngdlyftning Vill. Detta ska i sin tur leda till attta fram hur svensk tyngdlyftning ska arbeta gemensamt framöver och följas av aktiviteter. 

Patrik Helgesson 073-352 05 22
Sebastian Nurmi 076-105 49 92Jämställdhetsansvariga

2025 har vi en jämställd idrott. Idrottsrörelsen ser en jämställd verksamhet som en förutsättning för, och ett tecken på, en framgångsrik idrott. Män och kvinnor har samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen. Möjligheterna är lika för alla oavsett kön, att utöva och leda idrott. Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Idrotten utformar verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap. Män och kvinnor har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att män och kvinnor har lika stora möjligheter att medverka. Idrottsrörelsen tillämpar jämställdhetsintegrering i sin verksamhet.

Helene Johage 070-241 11 42


Disciplinkommittén

Disciplinkommittén arbetar med olika fall av disciplinära frågor som hänskjutits till STF från föreningar, distriktsförbund eller enskilda medlemmar, men även disciplinära frågor som hänskjutits till dem från STF:s styrelse. Med disciplinära frågor avses frågor som behandlas i 14 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar. 

Joakim Eriksson 070-317 05 56
Patrik Helgesson 073-352 05 22
Helene Johage 070-241 11 42
Elisabeth Hagman 070-415 63 09
Emma Engdahl 073-775 04 62
Thomas Norlander 070-471 62 50
Andreas Andrén 076-526 04 14

 

Sponsor och marknad

Andreas Andrén 076-526 04 14
Joakim Eriksson 070-317 05 56
Helene Johage 070-241 11 42
Sebastian Nurmi 076-105 49 92

 

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för genomförandet av förbundets serieverksamhet avseende Elitserien, Allsvenska serien samt U14-serien.

Emma Engdahl 073-775 04 62
Peter Norgren 070-478 01 76
Gabriel Abrahamsson

076-310 32 75

Håkan Johanson

070-609 65 20

 

Domar- och regelkommittén

Svenska Tyngdlyftningsförbundets Domar- och regelkommitté ansvarar för utbildning av domare, uppdatering av tävlingsreglerna, samt uttagning av domare till Svenska mästerskap.

Elisabeth Hagman 070-415 63 09
Lars Nilsson 070-526 30 09 
Linus Röhman 072-221 65 98
 
Domaradministratör
Magnus Lindqvist 073-669 08 80

 

Veteranverksamhet

Frågor kring veteranverksamheten sköts av veteranledare. Det är i huvudsak tävlingsverksamhet, allt från serie via SM till internationella mästerskap.

Thomas Norlander 070-471 62 50
   
Masters  
Jan Hinrichsen 070-895 14 98

 

Internationell representation

Förbundet finns representerat i fyra internationella förbund. Det ger möjlighet till att vara med och påverka utvecklingen av tyngdlyftningssporten i olika frågor.

International Weightlifting Federation (IWF)
IWF Masters, Chairman
Jan Hinrichsen 070-895 14 98
 
EWF Masters, Committee
Vice President och Technical Committee Member
Jan Hinrichsen 070-895 14 98
 
EU Weightlifting Confederation (EUWC)
EUWC Technical & Scientific Committee Member
Patrik Helgesson 073-352 05 22
 
Nordiska Tyngdlyftningsförbundet (NTF)
NTF Ledamot
Patrik Helgesson 073-352 05 22

 

Uppdaterad: 21 JUN 2019 17:45 Skribent: Håkan Johanson

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


SM-tävlingar 2022

Datum Tävling
14-15 maj Veteran-SM
17-19 juni SM
24-25 sept Ungdoms-SM
19 nov Lag-SM
17-18 dec Junior-SM

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

Logo NWF 2022 (1).jpg

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996330
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info