Gå till innehåll
Västra Götalands Tyngdlyftningsförbund
Västra Götalands Tyngdlyftningsförbund

Årsmötet i Kalmar 11/3

Distriktets årsmöte hölls i Kalmar kl 1300 lördagen den 11/3.

Till ordförande nyvaldes Stefan Holst, Jönköpings AK för 1år

Som ledamöter omvaldes Katarina Ragnarsson Kalmar AK och nyval på Daniel Persson Ronneby AK för 2år

Revisorer: Ronny Thor jämte revisorsuppleant Christin Abrahamsson omvaldes för 1år.

Valberedning: Svante Ragnarsson Kalmar AK (ordf), Tommie Lundstedt Värnamo AK och Ville Styrlind Ronneby AK

Styrelsens konstituering:
Ordförande: Stefan Holst, Jönköpings AK
Sekreterare: Oskar Stillman, Visby AK
Kassör: Katarina Ragnarsson, Kalmar AK
Vice ordf: Jenni Sundin, Kalmar AK
Ledamot: Daniel Persson, Ronneby AK

Sponsorer

Kontakta oss

sekr@sgtf.org
076-839 38 45

Postadress

Oskar Stillman
Kittelgatan 28
621 53 Visby

Övrig information

SDF-nummer: SDF31-40
Org-nummer: 802508-2812
Plusgiro: 47 84 83-1