Styrelsen

Ordförande

Åsa Kalderstam

Vice Ordförande

Oscar Leo

Kassör

Patrik Helgesson

Sekreterare

Emma Sjölin

Ledamot

Sofie Eriksson

Kontakta oss

info@skane-hallands-tf.com

070-797 14 06

Postadress

Skåne-Hallands TF
c/o Åsa Kalderstam
Visseltofta 1227
283 95 Visseltofta

Övrig information

SDF-nummer: SDF30-40
Org-nummer: 846001-4592
Plusgiro: 530151-0