Styrelsen

Ordförande

Åsa Kalderstam

Vice Ordförande

Oscar Leo

Kassör

Patrik Helgesson

Sekreterare

Emma Sjölin

Mötessekreterare

Lottie Borgqvist

Kontakta oss

skane-halland-tf@outlook.com

070-797 14 06

Postadress

Skåne-Hallands TF
c/o Åsa Kalderstam
Visseltofta 1227
283 95 Visseltofta

Övrig information

SDF-nummer: SDF30-40
Org-nummer: 846001-4592
Plusgiro: 530151-0