Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Kallelse som PDF

Årsmöte

Välkommen till Svenska Tyngdlyftningsörbundets Framtidskonferens och Förbundsmöte 2023


Nedan hittar du förbundsmötets dagordning och handlingar, inklusive valberedningens förslag angående val av ordförande och tre styrelseledamöter.

Det finns möjligtvis för röstberättigade att deltaga på förbundsmötet digitalt, anmälan om detta görs via mail till office@tyngdlyftning.org senast den 7 april.

Anmälan om deltagande på plats under förbundsmöteshelgen görs via följande länk! Länk till annan webbplats.

Förbundsmöte

Söndagen den 23 April

10:00-12:00

Bosön | Bosövägen 1-5, 181 47 Lidingö

Dagen avslutas med lunch efter förbundsmötets slut.

Senast 22 Mars via bifogat formulär Länk till annan webbplats.eller ifylld blankett via brev.

Tänk på att:

- Som SDF maila in aktuellt årsmötesprotokoll till office@tyngdlyftning.org

- Alla handlingar skickas ut per mail till officiella adresser samt publiceras på hemsidan.

- Den som önskar verksamhetsberättelse med årsredovisning och verksamhetsplanen med budget i tryckta versioner mailar office@tyngdlyftning.org. Alla deltagare på förbundsmötet kommer att få utskrivna handlingar på plats.

- Fullmakt ska fyllas i och skrivas under av SDF eller elitserieförening och skickas in i god tid före förbundsmötet till office@tyngdlyftning.org eller per post.

- Du kan inte representera både förening och SDF.


Framtidskonferens


Lördagen den 22 April

10:00-17:00

Bosön | Bosövägen 1-5, 181 47 Lidingö

Dagen startar klockan 10:00 och avslutas med middag i Mästarvillan.

Agenda framtidskonferens

Tid: Lördagen den 22 April 10:00 - 17:00 Plats: Bosön, Lidingö

10:00 - 10:30 Inledning

 • Välkomnande och dagens agenda
 • Vikten av demokrati och årsmöten

10:30 - 12:00 Information från förbundet

 • Utvecklingsmodell + utbildningssystem
 • Ny databas och tävlingssystem
 • Föreningsutveckling och trygg idrott
 • Landslag och tävling

12:00 - 13:00 Lunch och mingel

Serveras lunchbuffé till de som beställt samt mingel.

13:00 - 16:30 Diskussionsforum

 • Introduktion och mål
 • Gruppdiskussioner
 • Sammanfattning

16:30 - 17:00 Avslutning

 • Övriga frågor
 • Ordföranden avslutar


Information för deltagande på Årsmöte och Framtidskonferens 2023


I år erbjuder vi ett bidrag för att delta på Förbundsmötet och Framtidskonferensen till alla våra föreningar, styrelsemedlemmar i SDF och inbjudna gäster.


Ni söker bidraget via Idrottonline under idrottmedlet "Återstartstöd IF 2022/2023". Ni måste skicka in en ansökan där ni anger:

 • Namn på personerna som vill delta på konferensen och/eller förbundet
 • Planerad resekostnad (måste kompletteras med kvitto i återrapporten)
 • Om ni vill ha boende på Bosön kompenserat av STF, och i så fall vilka dagar

Enkelrum tillhandahålls alla deltagare i mån av tillgång.

Frukost, lunch och middag ingår.


Glöm inte att ni utöver ansökan om idrottmedel måste anmäla er via denna länk:

https://forms.gle/kJtfGzvh1eUicBGj7 Länk till annan webbplats.


Motioner

Samtliga medlemsföreningar i Tyngdlyftningsförbundet och SDF kan lämna motioner till förbundsmötet. Om förening lämnar motion ska SDF:et ha kopia för yttrande, se utdrag ur STF:s stadgar:

”2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening och SDF. Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag från förening. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.”

Handlingar förbundsmötet 2023

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse förbundsmöte 2023 (2).pdf Pdf, 2.1 MB. 2.1 MB 2023-03-15 12.43
Fullmakt 2023.docx Word, 66.3 kB. 66.3 kB 2023-03-31 16.38
2. Röstlängd 2023.pdf Pdf, 68.2 kB. 68.2 kB 2023-03-31 16.38
3. Föredragningslista förbundsmötet 2023.pdf Pdf, 74.5 kB. 74.5 kB 2023-03-31 16.38
8 ab. STF Verksamhetsberättelse + Årsredodovisning 2022.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2023-03-31 16.38
8 c. Revisionsberättelse Sv Tyngdlyftningsförbundet 2022.pdf Pdf, 106.8 kB. 106.8 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 1 - Annektering av Östra Svealands geografiska område.pdf Pdf, 65.7 kB. 65.7 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 2 - Knästrumpor införs som obligatorisk utrustning vid tävling_.pdf Pdf, 9 kB. 9 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 3 - Hall of Fame.pdf Pdf, 55.9 kB. 55.9 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 4 - Domarnas roll i Svenska Tyngdlyftningsförbundet.pdf Pdf, 12.7 kB. 12.7 kB 2023-03-31 16.38
10. Motion 5 - Utrustningskontroll.pdf Pdf, 55.8 kB. 55.8 kB 2023-03-31 16.38
10. Proposition 1 - Bilaga 1 - Svensk Tyngdlyftning Lyfter.pdf Pdf, 2.7 MB. 2.7 MB 2023-03-31 16.38
10. Proposition 1 – Svensk Tyngdlyftning Lyfter.pdf Pdf, 132.3 kB. 132.3 kB 2023-03-31 16.38
10. Proposition 2 – Förslag på stadgeändringar.pdf Pdf, 304.9 kB. 304.9 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 1.pdf Pdf, 72.1 kB. 72.1 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 2.pdf Pdf, 71.3 kB. 71.3 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 3.pdf Pdf, 72.9 kB. 72.9 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 4.pdf Pdf, 72.5 kB. 72.5 kB 2023-03-31 16.38
10. Styrelsens svar på motion 5.pdf Pdf, 71.6 kB. 71.6 kB 2023-03-31 16.38
11. Förslag på Årsavgifter.pdf Pdf, 97.2 kB. 97.2 kB 2023-03-31 16.38
11. STF Verksamhetsplan + budget 2023.pdf Pdf, 129.2 kB. 129.2 kB 2023-03-31 16.38
12-13. Valberedningens förslag.pdf Pdf, 56.5 kB. 56.5 kB 2023-03-31 16.38
Parentation 2023.pdf Pdf, 330.7 kB. 330.7 kB 2023-04-24 14.23
Proposition nr 3 – Styrelsens arvode.pdf Pdf, 294.7 kB. 294.7 kB 2023-04-24 14.23

Publicerad: 2023-01-24

Senast uppdaterad: 2023-03-31

Författare: Alexandra Haag

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm