Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Kallelse som PDF

Årsmöte

Välkommen till Svenska Tyngdlyftningsörbundets Framtidskonferens och Förbundsmöte 2024 i Halmstad

Preliminär agenda:


Fredag 26 april
Kl 15 Rundvandring på Eleiko
Kl 17 Middag
Kl 18-21 Konferensstart

Lördag 27 april
Kl 9-17  Konferens
Kl 18 Middag

Söndag 29 april
Kl 9 Förbundsmöte

Nedan kommer du att hitta förbundsmötets dagordning och handlingar, inklusive valberedningens förslag angående val av styrelseledamöter.

Anmälan om deltagande på plats under förbundsmöteshelgen görs digitalt, länk kommer senare.

Tänk på att:

- Som SDF maila in aktuellt årsmötesprotokoll till office@tyngdlyftning.org

- Alla handlingar skickas ut per mail till officiella adresser samt publiceras på hemsidan.

- Den som önskar verksamhetsberättelse med årsredovisning och verksamhetsplanen med budget i tryckta versioner mailar office@tyngdlyftning.org. Alla deltagare på förbundsmötet kommer att få utskrivna handlingar på plats.

- Fullmakt ska fyllas i och skrivas under av SDF eller elitserieförening och skickas in i god tid före förbundsmötet till office@tyngdlyftning.org eller per post.

- Du kan inte representera både förening och SDF.

Motioner

Samtliga medlemsföreningar i Tyngdlyftningsförbundet och SDF kan lämna motioner till förbundsmötet. Om förening lämnar motion ska SDF:et ha kopia för yttrande, se utdrag ur STF:s stadgar:

”2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening och SDF. Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag från förening. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.”

Valberedningen


Svenska Tyngdlyftningsförbundets valberedning består av en ordförande och 2 ledamöter (en kvinna och en man). Som medlem kan du föreslå personer till styrelsen genom att skicka mail till valberedningens ordförande.

Erling Åkesson

, ordförande

 

073-509 05 08

Daniela GhermanLars Nilsson

 

Handlingar förbundsmötet 2024

Publicerad: 2023-01-24

Senast uppdaterad: 2024-02-10

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm