Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Skolsamverkan

Välkommen till vår samlingssida för vårt skolsamverkanprojekt om tyngdlyftning!

Svenska Tyngdlyftningsförbundet har inom ramen för RF-projektet ”Projektstöd SF skolsamverkan” påbörjat en satsning för att tydliggöra vad svensk tyngdlyftning är och för att börja sprida idrotten i skolan. Syftet är att ge skolan möjlighet att introducera tyngdlyftningen för lärare, barn och ungdomar.

Målen är att få fler barn att:

  • Vilja, våga och kunna vara aktiva i skolan och på fritiden
  • Hitta tillbaka till föreningsidrotten
  • Bli föreningsaktiva

För svensk tyngdlyftningen specifikt är målet att fler, genom den här satsningen, ska bli medvetna om vad tyngdlyftning och i förlängningen få fler föreningsmedlemmar. Samt att vi ska bidraga till att motverka att barn och ungdomar blir stillasittande i linje med de mål som finns i Strategi 2025.

Satsningen är finansierad via projektstöd från Riksidrottsförbundet. Satsningen är uppdelad i tre delar:

Del 1: Det här är tyngdlyftning
Den första delen, där vi skapat ett material för att tydliggöra vad tyngdlyftning är, har lanserats. Materialet består av en film ”Det här är tyngdlyftning” som ger en snabb bild av vad tyngdlyftning är och som ska locka till fler att vilja fördjupa sig. Den består också av en pdf ”Det här är tyngdlyftning” som visar på mer i detalj hur tyngdlyftning går till och där det går att läsa om historik, nuläge och vad som är på gång.


Del 2: Koncept för skolverksamhet
Vi ska ta fram ett koncept som gör att tyngdlyftningen kan introduceras på ett lekfullt sätt. Upplägget är är konceptet ska kunna användas på lektioner och som rastverksamhet.

Del 3: Spridning
När konceptet som tas fram under del 2 är är klart behöver vi arbeta med marknadsföring, rekrytering och samverkan för att materialet ska nå ut och användas. Här ska tyngdlyftningen spridas i skolan.

Svenska Tyngdlyftningsförbundet målsättningen är att genomföra del 2 och del 3 under 2023.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken