Gå till innehåll
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Svenska Tyngdlyftningsförbundet

Idrott för äldre +65

Svenska Tyngdlyftningsförbundet genomför under 2022 och 2023 del 2 av projektet Idrott för äldre +65. Det handlar om att vi, efter de pilotprojekt som genomförts ute i föreningarn, vill skapa en modell som alla våra föreningar kan använda sig av för att attrahera och engagera äldre.

Den första delen av projektet "Idrott för äldre" genomfördes tillsammans med Styrkelyftsförbundet under 2020 och 2021 som handlade om kartläggning och pilotprojekt (läs mer nedan).

Nu är tanken att skapa en modell som föreningarna ska kunna använda sig av för att föra in verksamhet för äldre i sin förening. Den innehåller utbildning med material och tillvägagångssätt. En modell där vi kan erbjuda en kul och varierande träning till målgruppen 65+ för en billigare kostnad än vad kommersiella aktörer gör. På det sättet ska föreningarna kunna attrahera nya, och också behålla redan befintliga, människor i målgruppen. Vi vill att personer 65+ ska röra på sig och få förutsättningar till ett social och aktiv fritid med möjlighet till att utvecklas på sin nivå. Helt enkelt skapa en vana och glädje att använda tyngdlyftningen som grund, dess basövningar är en bra förutsättning för folkhälsa.

Syfte


Att hitta en modell för föreningar att använda sig av för att få in målgruppen motionärer 65+ att börja träna i föreningen. De ska sedan på sikt stanna i föreningen.

Mål

  • Meningsfull träning och gemenskap för medlemmar över 65 år och därmed motverka känslan av ensamhet hos äldre.
  • Fler medlemmar i föreningarna som är 65+.
  • Informera målgruppen om positiva effekter av anpassad tyngdlyftningsträning.

Genomförande

Vi har ett antal föreningar som bedrivit pilotprojekt för målgruppen +65 år. Nu vill vi utifrån det som fungerat bäst skapa en modell, paketera den och testa den skarpt i fler föreningar för att efter det utvärdera, putsa modellen och lansera den bredare. För att göra detta behöver vi dels samverka med de föreningar som drivit pilotprojekt och dels kunna utveckla hur vi gör modellen till något mer än bara ett projekt utan en hållbar satsning som verkligen ger livslångt idrottande.

Modellen ska innehålla en tydlig plan steg för steg som föreningarna ska kunna följa, givetvis med möjligheten att justera något ut efter sina lokala förutsättningar men grunden ska vara det vi tror är nyckeln för att lyckas.

Projektet pågår under 2022 och 2023 och finansieras genom projektstöd +65 från RF.

Del 1 Idrott för äldre +65

a): Kartläggning av målgruppen

I vår kartläggning kom det fram att tyngdlyftningens potential och därmed förutsättningar att locka äldre är stor men föreningarna brottas mycket med hur de ska lyckas och vem som ska leda träningen. Det krävs kompetens i föreningarna som skapar trygghet både för instruktör och den som tränar. Därför ansågs det viktigt för föreningarna att tidigt i projektet hitta och utbilda rätt ledare som målgruppen sedan kunde identifiera sig. Vidare visade kartläggningen på utmaningar både när det gällde behov av nytt material och behov av utrymme att bedriva träningen. Samt att det finns konkurrens i form av kommersiella aktörer men där idrottsföreningarna har en möjlighet att erbjuda något attraktivt för en lägre kostnad.

b): Pilotprojekt

Svenska Tyngdlyftningsförbundets och Svenska Styrkelyftsförbundet har flera gemensamma föreningar och skapade därför pilotprojektet tillsammans. Projektet hade fokus på folkhälsan och idrott (i förening) hela livet. Genom att genomföra piloter i flera föreningar har vi kunnat testa olika saker.

Föreningarna fick i sina ansökningar måla upp hur de ville genomföra projektet anpassat till förutsättningarna på sin ort och i sin förening. Det innebar att behov och genomförande skiljde sig lite. Det var också från början en medveten strategi då vi ville testa olika sorters lösningar. Gemensamt fokus var att rekrytera nya människor in i föreningen och behålla befintliga medlemmar genom olika aktiviteter och kompetenta ledare på plats. Vi arrangerade ett uppstartsmöte där samtliga föreningar deltog. Svenska Tyngdlyftningsförbundet och Svenska Styrkelyftsförbundet gav information och varje förening presenterade sin projektplan. Det handlade då om allt ifrån besökande verksamhet i äldreboende, till utomhusträning och ny anpassad träning för målgruppen i nya lokaler. Under projekttiden genomfördes ytterligare två träffar där föreningarna bytte erfarenhet och fick vägledning.

Föreningarna efterfrågade mer specifik utbildning riktad till vår idrott och därför kontaktade vi Högskolan i Dalarna och ingick avtal om en uppdragsutbildning, "Styrketräning för seniorer". Denna genomfördes under hösten 2021 och var mycket uppskattad både av deltagare och från högskolans sida. Deltagarna var ungefär i den ålder som själva målgruppen – ett önskemål från föreningarna själva. Vi önskade vidare att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte föreningar och förbund emellan där man kunde inspirera varandra, be om hjälp och hålla lågan uppe genom året. Därför genomförde återkommande digitala träffar för att följa upp projekten och dela med oss till varandra. Här hade vi även externa föreläsare för inspiration till hur man kan få till gemensamma pass med små medel.

Det har, som väntat, gått olika bra i olika föreningar. Som helhet anser vi det lyckat då det finns tillräckligt med underlag för att skapa en modell för andra föreningar att ta efter, precis som vi siktade på. Där det gått bra ha gensvaret från deltagarna varit skyhögt. Projektet gör därför skillnad för människor. Vi har på vägen flera föreningar som skaffat sig erfarenheter och vi har testat olika varianter. Vi har också själva lärt oss en hel del i vad som gjorts bra och vad som kunde gjorts på ett annorlunda sätt. Exempelvis kanske vi ändå borde ha satsat på ett färre antal föreningar. Vissa föreningar har arrangerat ”öppet hus/prova på-verksamhet” som sedan lett till fyllda seniorgrupper som räcker och pågår under hela våren. De ledare som gick högskoleutbildningen är mycket nöjda med denna och känner sig tryggare med mer "kött på benen" för att på bästa sätt ta hand om målgruppen samt verka som ambassadörer framöver.

Publicerad: 2022-12-20

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Box 110 16
100 61 Stockholm

Kontakta oss

+4686996330
office@tyngdlyftning.org

Leveransadress

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev!


Obligatorisk Ogiltig e-postadress Max 400 tecken