Hoppa till sidans innehåll

Rapport från styrelsemötet den 28-29 augusti

10 SEP 2021 13:53
Svenska Tyngdlyftningsförbundets första styrelsemöte för hösten var ett kombinerat fysiskt och digitalt möte över två dagar där samtliga ledamöter deltog och där merparten var på plats på Idrottens Hus i Stockholm.
  • Uppdaterad: 10 SEP 2021 13:53

I inledningen av mötet rapporterade generalsekreterare Sebastian Nurmi om vad som hänt under sommaren och vad som är i fokus för kansliet den kommande tiden. Han stannade extra vid personal och informerade om varför idrottskonsulenten slutar och hur tanken ser ut på en efterträdare. Innan den nya tjänsten, som ska utgå från Stockholm, blir utlyst ska den ses över och eventuellt justeras.

Det här mötet hade överhuvud taget ett tydligt fokus på framtiden. Bland annat diskuterades den kommande utvärderingen av OS-satsningen. Men styrelsen konstaterade och arbetade också utefter att den 1 september var ett viktigt datum i arbetet mot RF då flera planer, statistik och rapporter skulle lämnas in och bedömmas. En hel del av dessa inlämningar ligger sedan till grund till de bidrag som förbundet får under 2022-2023.

- Styrelsen ägnade en hel del tid åt att gå igenom såväl förbunds- som elitutvecklingsplan med bra diskussioner som följd. Det här är ett relativt nytt sätt för både RF och oss att arbeta och kansliet har därför, enligt uppdrag, att prioritera att sätta sig in ordentligt i vad det finns för olika ekonomiska stöd, hur vi ska arbeta med dem och att förbereda ett underlag för själva planerna, berättar ordförande Joakim Eriksson och fortsätter:

- Man kan sammanfatta det att man i dessa planer redovisar för var vi är i dag i arbetet med barn- och ungdomar, vuxna, para och eliten. Sedan skriver man vilka fördelar och nackdelar som finns och vad man kan tänkas göra på områdena under 2022 och 2023. Det som vi, och de andra idrottsförbunden, lämnar in till RF får konsekvenser för vilken ekonomisk hjälp som förbundet får de kommande två åren och det är givetvis viktigt. Vi har skaffat oss bättre kontroll över olika nyckeldatum för ansökningar och återrapporter som RF kräver av oss genom ett mer aktivt arbetssätt och dialog med RF. Det ska vi förstås fortsätta att utveckla och det är också en anledning till varför det är en klar fördel att även vår idrottskonsulent utgår från Stockholm framöver.  

I mötesprotokollet kan du läsa mer om de olika planerna som lämnats in till RF. Där står också om det återstartsstöd på en miljon kronor som förbundet tilldelats. Återstartsstödet har kommit till på grund av covid-19 och pandemin i syfte att starta upp verksamheter och föreningar igen och att behålla så många medlemmar som möjligt.

- Kansliet hade till mötet tagit fram en lista på aktiviteter att göra för att leva upp till syftet och styrelsen diskuterade dessa och kom fram till ett förslag som skickas in till RF. Pengarna kommer att användas under 2022, säger Joakim Eriksson.

Styrelsen lade också tid på att utveckla sitt eget styrelsearbete. Dels genom att gå första lektionen av jämställdhetsutbildningen Fifty/Fifty och dels genom att diskutera interna spelregler. För att styrelsen ska kunna verka och fungera finns en vilja att diskutera arbetet före, under och efter ett möte.

- Ibland kan det vara så att olika personer i en styrelse utgår från olika saker. Vad som är givet för mig behöver inte vara givet för dig. Det kan låta banalt och enkelt men om det är inte uttalat och överenskommet vad vi står för och hur vi ska uppträdda finns risken att vi inte kan arbeta fram och utveckla svensk tyngdlyftning tillsammans, säger Joakim Eriksson och utvecklar:

- Här fick alla berätta vad de tyckte och tänkte om det som var viktigast enligt deras syn på styrelsearbetet. Vi beslutade att införa en återkommande punkt på våra möten som vi kallar arbetsmiljö i styrelsen där vi fortsätter att diskutera och utveckla detta. Vi gav oss själva en läxa att till nästa möte fundera och inkomma med sådant vi tycker är viktigt att ha som spelregler.

Mer info:
En rapport från styrelsemötet
Förändringar på tyngdlyftningsförbundets kansli
Styrelsens första lektion i jämställdhet
Utvärdering av OS-satsningen har påbörjats
Mötesprotokollet i sin helhet

Skribent: Sebastian Nurmi
E-post: This is a mailto link

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


SM-tävlingar 2022

Datum Tävling
14-15 maj Veteran-SM
17-19 juni SM
24-25 sept Ungdoms-SM
12 nov Lag-SM
17-18 dec Junior-SM

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

NTF

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996330
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info