Hoppa till sidans innehåll

Presentation av Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad

23 APR 2021 12:20
Svenska Tyngdlyftningsförbundet arbetar just nu med att se över förutsättningarna för att 2022 kunna starta ett centra som blir en elitmiljö att samla Sveriges bästa lyftare och tränare. Här berättar vi ingående om den tänkta satsningen.
 • Skapad: 23 APR 2021 12:20

Under sommaren 2020 tecknade Svenska Tyngdlyftningsförbundets (STF:s) styrelse, Eleiko och Halmstad Högskola tillsammans en avsiktsförklaring för att införa Elitmiljö Tyngdlyftning Halmstad (ETH). Tanken med ETH är att samla Sveriges bästa lyftare och tränare vid ett centra och därigenom skapa en gemensam miljö för träning, utbildning och utveckling. Under 2021 ska projektgruppen för ETH ta fram ett förslag på finansieringsplan och presentera den för respektive beslutsfattare som sedan tar beslut om att skriva på avtal eller inte. För STF:s del handlar det om styrelsen.

Här beskriver STF satsningen ingående:

Bakgrund

Varför behövs ETH:

Tyngdlyftningen har blivit mer och mer professionell och efter Östeuropas tidigare närmast totala dominans är Asien och Panamerika nu världsledande tillsammans med Europa. Totalt samlar tyngdlyftningen närmare 200 länder i världen och även delar av Afrika och Oceanien är på stark frammarsch.

Sverige har saknat organisation, ekonomi och kultur för att hänga med världseliten. Under de senaste åren har vi ändå närmat oss de bästa i Europa med framgångar främst på damsidan. Sedan 2018 har Sverige tagit medaljer på EM på ungdoms-, U23- och seniornivå.

STF:s vilja är att skapa en röd tråd i verksamheten så att strategierna gemensamt bidrar till att nå våra övergripande mål. Allt ifrån rekrytering, talangidentifikation, utbildning, utveckling och tävlingsresultat ska ingå i en över tid hållbar modell. 

STF:s projekt Unga Tjejer visar att rätt träning och rätt engagemang ger utomordentligt bra utveckling. Detta projekt fortsätter och följs nu upp med motsvarade projekt för killar. Därutöver genomför STF projektet, Unga starka Män, med äldre juniorer och yngre seniorer för att stärka deras utveckling. I projekten ingår att hitta lyftare som vill satsa mer på sin idrott och som är villiga att flytta till en central elitmiljö. Den långsiktiga strategin är att projekten paketeras och faller in i ordinarie verksamhet och bedrivs på ETH. På detta sätt skapas en naturlig väg för lyftarna att utvecklas från förening, via läger och landslag till ETH där de kombinerar sin satsning med högskolestudier eller arbete.

Skapandet av ett centra för våra bästa lyftare, likt andra framgångsrika tyngdlyftningsnationer är en satsning som, är tänkt att ge en avgörande betydelse för Sverige i jakten på att nå våra mål med medaljer på EM, topp- 8 placeringar på VM och som följd OS-deltagande.

Det intensiva arbetet mot doping internationellt och mot de länder som systematiskt använder osunda metoder ser ut att vinna mark vilket ger en prognos om att resultatnivåerna internationellt över lag är på väg ner. Vissa tidigare framgångsrika länder har problem att ställa om till träningsmetoder som utgår från naturlig återhämtning och dito resultatutveckling. Vi i Sverige har med andra ord en stor möjlighet att stärka våra landslag och konkurrenskraft men vi kan inte vänta för länge. Tyngdlyftningen är en stor idrott och utvecklingen kommer att ta fart även med nya sunda metoder. Här ska vi vara med.


Syfte och mål

ETH är en del av STF:s långsiktiga arbete med att utveckla svensk tyngdlyftning som regleras i STF:s elitutvecklingsplan ”Mot världstoppen och medaljer”.

Syften med ETH:

 • Samlade resurser
  Genom att samla resurser som tränare och andra kompetenser blir ETH en attraktiv samlingsplats för lyftare och tränare. En huvudtränare anställs men till ETH knyts även olika resurspersoner inom bland annat nutrition, biomekanik, idrottsmedicin och ledarskap. Att samarbeta med en högskola medför att STF lättare kan identifiera dessa resurspersoner samt involvera dem i verksamheten. Att likt andra framstående idrottsnationer samla de bästa lyftarna och dessutom utbilda tränare på alla nivåer ger en tydlig överblick, bättre kontroll och ett arbetssätt som blir en ny standard för framtiden.

 • Utveckla lyftarna
  Samla de bästa lyftarna i landet på en plats där de får de bästa förutsättningarna svensk tyngdlyftning kan erbjuda. Det blir både en så optimal miljö som möjligt där de kan träna och utvecklas tillsammans samtidigt som det blir kostnadseffektivt.

 • En möjlighet till dubbla karriärer
  En plats på ETH ska ses som en möjlighet att kombinera dubbla karriärer. Här kan duktiga lyftare satsa på sin lyftarkarriär och kombinera detta med högskolestudier eller arbete.

 • Skapa en ny kultur
  Att forma en träningsmiljö och en kultur som lockar fler och fler lyftare kommer att var en viktig ingrediens till att nå våra mål.

 • Att utbilda tränare
  En viktig del för att utveckla lyftare är att utbilda nya tränare och fortbilda de befintliga. Detta genom att ge teoretiska kunskaper och praktisk utbildning vilket är helt avgörande för kunskapen att fostra nya lyftare. Att kunna göra detta centralt stärker möjligheterna till att ge alla likvärdig utbildning som är kvalitetssäkrad och håller hög nivå. ETH ska ses som en fortsättning av STF:s stegutbildningar och bidra till en högre utbildningsnivå på tränarsidan.

 • Arrangera landslags-/elitläger
  Helgläger kommer att ersätta de nedlagda landslagslägren för ungdomar och juniorer samt även de projektläger som STF idag utvecklar. Dessa läger leds av ansvarig landslagstränare respektive ansvarig projekttränare. Tanken är att huvudtränaren på ETH ska ingå i ledningsgruppen för dessa läger och i planering och utformning av denna verksamhet.

 • Arrangera utbildningar
  På ETH är det tänkt att det ska arrangeras fortbildning, både teoretiskt och praktiskt. Stor vikt ska läggas på auskultering, det vill säga att direkt studera tränaruppgifterna på plats – ledd av huvudtränaren vid ETH.

 • Arrangera kursledarutbildningar
  De kursledarutbildningar som STF ska hålla varje år arrangeras på ETH med bland annat huvudtränaren som instruktör.


M
ålsättningar med ETH:

ElitutvecklingsplanenMot världstoppen och medaljer” som föredragits för Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Svenska Paraolympiska Kommittén (SPK) innehåller konkreta målsättningar för STF och fick ett fint mottagande med uttalat stöd för analys, idé och genomförandeplan vilket ledde till ett markant ökat ekonomiskt stöd till STF. En ny elitutvecklingsplan ska lämnas in under 2021.

Organisatoriska mål föredragna för RF, SOK, SPK:
- Ta tillbaka vår idrott från de kommersiella krafterna genom att samarbeta med dem.
- Utveckla träningsutbyte och samarbete med andra nationer.

Organisatoriska mål interna STF:
- Praktiskt genomföra steg-för-steg innehållet i våra styrdokument som ska föra oss framåt.
- Visa för lyftarsverige, RF och SOK att vi satsar rätt vilket ska leda till större resurser.

Idrottsliga mätbara mål fördragna för RF, SOK och SPK:
Aktiva
- Öka antalet aktiva som vill satsa mot en internationell karriär.
- Ta medaljer på EM i alla ålderskategorier, damer.
- Etablera herrar i A-grupp EM i alla ålderskategorier, därefter medaljer.
- Etablera lyftare i A-grupp VM i alla ålderskategorier först damer, därefter herrar.
- Deltaga med lyftare på OS i framtiden.
- Erbjuda en färdig väg från ungdomsår till seniorelit med ”allt” på plats.

Tränare
- Tränarstaben ska växa med fler välutbildade ungdoms- och juniortränare och konkurrenskraftiga tränare som ger en stabil landslagsledning i våra landslag genom en uppbyggnad av samsyn mellan klubbtränare och landslagstränare och undvikande av prestige och revirtänkande.
- Utbilda tränare som jobbar i föreningarna på alla nivåer, barn, ungdom, junior och senior.

Samarbetsparter

STF, som organiserar idrotten tyngdlyftning i Sverige, ansvarar för att kvalitetssäkra träningen och den idrottsliga verksamheten. STF ansvarar också för:
- Den totala finansieringen.
- Att, via sportchefen, ge stöd till ETH:s verksamhet.
- Att ta ut de aktiva som erbjud plats vid ETH.
- Lägerverksamheten på ETH.
- Att upparbeta ett resursteam inom nutrition, idrottsmedicin och idrottspsykologi tillsammans med Halmstads Högskola.

Eleiko, världsledande inom skivstångstillverkning, tillhandahåller lokal för träning och nödvändig utrustning. Därutöver finns en djup och bred kunskap om marknadsföring, varumärkesstrategi och professionellt ledarskap, sådant som svensk tyngdlyftning behöver utveckla.

Halmstads Högskola, ett av fem lärosäten som Riksidrottsförbundet utsett till Riksidrottsuniversitet, erbjuder akademisk utbildning för ETH:s deltagare. Högskolan kan även skapa tränarutbildningar på akademisk nivå, allt från kortkurser till längre utbildningar såväl nationellt som internationellt.

Halmstads kommun och en lokal tyngdlyftningsförening är också viktiga parter att etablera samarbete med.

Sveriges Olympiska Kommitté och Riksidrottsförbundet, som uppmärksammat de senaste årens sportsliga framgångar för tyngdlyftningen på ett positivt sätt, stödjer initiativet att starta ETH.

Tillsammans ska parterna verka för att sprida tyngdlyftningen som idrott och utveckla idrotten genom gemensamma projekt.


Tidsplan

Detta har hänt:

 • STF:s styrelse skrev, tillsammans med samarbetsparter, sommaren 2020 på en avsiktsförklaring om att starta ETH. I dagsläget är målet att starta hösten 2022.

 • STF:s styrelse har fattat beslut kring vilka kostnader man maximalt tar på sig per år under en fyraårsperiod.

 • STF:s styrelse har utsett sportchefen Mats Lindqvist som representant i ETH:s projektgrupp. Projektgrupp ETH ser ut så här:
  Halmstad Högskola: Projektledare Idrottssamverkan Urban Johnson, Utbildningsansvarig Krister Hertting, Forskningslektor Lina Lundgren, Vice rektor Anders Nelson.
  STF: Sportchef Mats Lindqvist.
  Halmstad Kommun: Linda Hellring.          
  Eleiko: VD Erik Blomberg, Koordinator Hanna Widlund.                                               

Detta händer vidare under 2021:

 1. RF-beslut om fortsatt stöd för RIU 2023 och framåt inhämtas av HH.
 2. Förslag på finansieringsplan presenteras av projektgruppen till respektive beslutsfattare.
 3. Avtalsförslag tas fram av projektgruppen om de tre första åren med tydliga ansvarsområden mellan parterna och presenteras.
 4. Ett förprojekt kallat ”Projekt Ungdomstränare” ska genomföras i syfte att hitta rätt tränare till ETH.
 5. En akademisk kortkurs inom icke grenspecifika ämnen med koppling till vår idrott tas eventuellt fram och genomförs av HH. Undersöka om det även finns andra intressenter som elitaktiva på HH, och de förbund som har avtal idag med HH samt SOK.

Skribent: Sebastian Nurmi
E-post: Adressen Gömd

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


SM-tävlingar 2022

Datum Tävling
14-15 maj Veteran-SM
17-19 juni SM
24-25 sept Ungdoms-SM
12 nov Lag-SM
17-18 dec Junior-SM

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

NTF

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996330
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info