Hoppa till sidans innehåll

OS-utvärderingen klar

31 DEC 2021 16:40
Svenska Tyngdlyftningsförbundets styrelse gav generalsekreteraren i uppdrag att göra en OS-utvärdering. Den publiceras nu i sin helhet här.  
 • Uppdaterad: 31 DEC 2021 16:40

Här hittar du den OS-utvärdering som gjorts under hösten 2021 i sin helhet.

Här kommer en sammanfattning av slutrapporten:

Åsikter och uppfattningar om det faktiska tillståndet och vad som hänt och inte hänt mellan åren för satsningen, 2017-2021, går isär. Kritiken mot förbundet kommer från lyftaren och hemmatränaren medan coacher, sportchef och SOK ger en annan bild. Här kommer några saker att slå fast:

 • Målet att nå OS 2020 infriades och är en stor framgång.

 • OS-satsningen som helhet (totalt över 1 000 000 kr) och på Patricia Strenius i synnerhet är den största i svensk tyngdlyftning i modern tid.

 • Det ekonomiska stödet och stödfunktionerna som funnits har varit uppskattade.

 • Fjärdeplatsen på OS är en oerhörd framgång, den största på OS sedan Leif Nilsson blev fyra i Moskva 1980, som gynnar svensk tyngdlyftning i framtida satsningar.

 • Samarbetet mellan lyftare, hemmatränare och Svenska Tyngdlyftningsförbundet har inte fungerat. Hur mycket det påverkat utveckling och resultat vet vi inte men med ett bättre samarbete hade förutsättningarna för alla parter att utföra sina uppdrag ännu bättre varit större. Det konstaterar också samtliga som medverkat i samtalen. Det finns också en samstämmighet i att detta i en kommande satsning är viktigt att få att fungera.

 • SOK, som får anses mest objektiva i denna utvärdering, anser att ”förbundet har gjort väldigt många bra saker. SOK:s arbete med Svenska Tyngdlyftningsförbundet har varit mer strukturerat och enklare sedan den befintliga sportchefen Mats Lindqvist kom in. Relationen är bra och tilltron stor.”


Nedanstående saker är exempel på utvecklingspunkter för kansliet att se över och besluta vad som bör åtgärdas. Många av dessa är redan identifierade och påbörjade då de har med landslagsorganisationen i stort att göra men förhoppningen är att genomföra fler åtgärder under 2022. 

 

Organisation

 • Förbundet, och sportchefen i synnerhet, skulle må bra av en bredare organisation kring landslaget för avlastning. Fler namn och olika roller är på väg att kopplas in för att arbeta i olika team.

 • Det är sedan tidigare klart att sportchefen kommer att vara sportchef och inte coach, de gånger det uppstår situationer då en reserv behöver träda in som coach ska det finnas en sådan redan utsedd person.

 • Sportchefen har på eget initiativ skaffat sig en mentor från RF Elit för att kunna få stöd och uppbackning i vissa frågor.

 • Roller och strukturer under tävling och läger ska gås igenom för att ses vad som kan utvecklas.

 • Vi kan se över hur coacherna och andra roller inom landslagsorganisationen skulle kunna avlasta sportchefen. Exempelvis genom att ta dialogen och samspelet med hemmatränare.


Öppenhet

 • Behovet att tydliggöra vad landslaget är och står för har identifierats. Ett dokument ”Så fungerar landslaget” ska göras tillgängligt för alla.

 • Det ska bli tydligare utåt sett vilka mål Svenska Tyngdlyftningsförbundet har med landslaget och göra sättet att följa landslaget mer lättillgängligt.

 • Titta på att skapa forum och bjuda in intresserade till diskussioner, utbildning och möten. Bjud in till mer, sträck ut handen och välkomna folk.Kultur

 • Vi behöver se över hur vi kan förändra en kultur. Bitvis är det en väldigt gnällig miljö där folk pekar på att någon annan gjort fel. Vi behöver arbeta med värdegrunden, det gäller inte bara runt landslaget.

 • Tankar som sportchefen har är att införa mentorer åt de yngre lyftarna och coacherna.

 • Landslagsavtalen ska omarbetas/utvecklas.

 


Planering

 • Tydligt samspel mellan Svenska Tyngdlyftningsförbundet, atlet och hemmatränare är en förutsättning.

 

 • Strukturer, årshjul och planering ska ses över.

 • Fasta tider för avstämningar och uppföljningar.

Skribent: Sebastian Nurmi
E-post: Adressen Gömd

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


SM-tävlingar 2022

Datum Tävling
14-15 maj Veteran-SM
17-19 juni SM
24-25 sept Ungdoms-SM
19 nov Lag-SM
17-18 dec Junior-SM

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

Logo NWF 2022 (1).jpg

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996330
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info