Hoppa till sidans innehåll

En rapport från RIM 2021

30 MAJ 2021 15:43
Den 28 till 30 maj arrangerades Riksidrottsmötet (RIM) helt digitalt med 1 500 deltagare. Här kommer en kort sammanfattning med möjlighet till fördjupning.
  • Uppdaterad: 30 MAJ 2021 15:43

Ordförande Joakim Eriksson och generalsekreteraren Sebastian Nurmi var Svenska Tyngdlyftningsförbundets ombud under RIM 2021. Här är några av besluten som RIM tog med länkar för att läsa mer.

Två nya specialidrottsförbund, Padel och islandshäst, valdes in som medlemmar i Riksidrottsförbundet (RF). Däremot röstade majoriteten av ombuden avslag på ansökningarna från Friskis & Svettis, e-sport, funktionell fitness, juiijitsu, bridge och schack.
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/padelochislandshastvalkomnassomnyamedlemmar


Ett flerårigt arbete ska inledas för att minska kostnaderna för RF:s nationella och regionala verksamhet, och därigenom kunna öka stödet till specialidrottsförbunden (SF) med 100 miljoner kronor under perioden 2022–2025. I strategin ingår också att försöka öka såväl statsbidrag som övriga intäkter:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/riksidrottsmotetbeslutadeomettstarktstodtillspecialidrottsforbunden


RIM beslutade att införa ett 10% tak avseende SF-stöd på central nivå från och med 2022, gällande såväl organisationsstöd, som inom varje verksamhetsstöd, samt att stöd till SF som överstiger 10% fördelas till och stärker övriga SF:s organisationsstöd:
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet-rim/dokument/2021/10.23-10-tak-avseende-sf-stod---motion-24.pdf?w=900&h=900


Björn Eriksson valdes som ordförande i ytterligare två år. Dessutom valdes tre nya ledamöter in i Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen (SISU Idrottsutbildarna): Victoria Escobar, Marie Hedberg och Åsa Llinares Norlin:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/bjornerikssonomvaldforytterligaretvaar

Ett nytt idrottsövergripande elitidrottsprogram beslutades av RIM. Det av RF, Sverige Olympiska Kommitté och Parasport Sverige samordnade elitidrottsstödet ska fortsätta utvecklas för att vända en negativ trend för elitidrotten. Programmet innehåller mål för ökat stöd, samverkan med akademin för att stärka satsningen på idrott och utbildning (dubbla karriärer) samt elitidrottsnära forskning tillsammans med tränar- och utbildningsinsatser. Det beslutade programmet är i nuläget en viljeinriktning. Återstår gör det svåra arbetet med att skapa finansiering för insatserna:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/grontljusforidrottsovergripandeelitidrottsprogram


RIM beslutade att erbjuda förbund och föreningar ett kompetensstöd inom parasport. RF samverkar med Parasportförbundet för en stegvis övergång av stödfunktionen till RF:
https://www.rf.se/Nyheter/Allanyheter/kompetensstodochokatekonomisktstodforparasport

Möteshandlingar och mer information:
https://www.rf.se/Arbetsrum/riksidrottsmotet/moteshandlingar/

Skribent: Sebastian Nurmi
E-post: Adressen Gömd

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


SM-tävlingar 2022

Datum Tävling
14-15 maj Veteran-SM
17-19 juni SM
24-25 sept Ungdoms-SM
19 nov Lag-SM
17-18 dec Junior-SM

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

Logo NWF 2022 (1).jpg

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996330
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info