Hoppa till sidans innehåll

STF Förbundsmöte 2021

Svenska Tyngdlyftningsförbundets förbundsmöte 2021

Datum   Söndagen den 25 april
Plats   Digitalt 
Start   Kl 10.00

Kallelse till Svenska Tyngdlyftningsförbundet förbundsmöte och framtidskonferens 2021

Härmed kallas SDF och elitserieföreningar till Svenska Tyngdlyftningsförbundets framtidskonferens (ersätter distriktsledarkonferensen) samt förbundsmöte enligt följande:

Framtidskonferens
Datum:          Lördagen den 24 april
Tid:               Kl 09.00-13.00
Plats:             Digitalt via Teams
Anmälan:      Via mail till This is a mailto link, uppge namn, förening/SDF du tillhör, mailadress och telefonnummer. För mer information, se baksida.

Förbundsmöte
Datum:          Söndagen den 25 april
Tid:               Start kl 10.00
Plats:             Digitalt via EasyMeet
Anmälan:      Via mail till This is a mailto link, uppge namn, förening/SDF du tillhör, mailadress och telefonnummer.

Förbundsmötet kommer att genomföras i det digitala systemet EasyMeet som RF erbjuder till idrottens specialidrottsförbund. Denna utrustning behöver du:
- En PC med kamera och då använda webbläsare Chrome.
- Eller Ipad med det senaste operativsystemet IOS13 och då webbläsare Safari.


Tänk på att:

- Inga motioner inkommit.
- Den som önskar verksamhetsberättelsen med årsredovisning och verksamhetsplanen med budget i tryckta versioner mailar This is a mailto link. 
- Fullmakt ska fyllas i och skrivas under av SDF och elitserieförening och skickas in i god tid före förbundsmötet till This is a mailto link eller post.
- Du kan inte representera både förening och SDF.

Information

STF:s stadgar
Kallelse förbundsmötet
Information framtidskonferens


Möteshandlingar

Röstlängd  
Fullmakt  
Valberedningens förslag   
Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsplan + budget  
Föredragningslista  
Revisionsberättelse  

Motioner

Inga inkomna motioner  

Propositioner

Proposition nr 1 – Årsavgifter
Proposition nr 2 – Styrelsearvode
Proposition nr 3 – Stadgarna

Kontakt

Frågor om förbundsmötet        
Sebastian Nurmi, generalsekreterare   076-105 49 92   E-post
         
STF:s valberedning        
Stefan Holst, Jönköping, sammankallande   076-115 93 09   E-post
Björn Nilsson, Målilla   073-045 97 71   E-post
Linda Pettersson, Bergsjö   070-633 68 24   E-postInformation om motioner

Samtliga medlemsföreningar i Tyngdlyftningsförbundet och SDF kan lämna motioner till förbundsmötet. Om förening lämnar motion ska SDF:et ha kopia för yttrande, se utdrag ur STF:s stadgar:

”2 § Förslag till ärenden att behandlas av förbundsmötet 
Förslag till ärenden att behandlas vid förbundsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening och SDF. Berört SDF skall beredas tillfälle att yttra sig över förslag från förening. Förslag skall föreläggas förbundsmötet med förbundsstyrelsens utlåtande.”

Motionerna skickas till: This is a mailto link 
eller Svenska Tyngdlyftningsförbundet, Box 110 16, 100 61 Stockholm

Nyheter

Nyheter

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


Aktuella tävlingar

11/12 Landsdelsmästerskap

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

NTF

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +460761054992, +460707405210
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info