Hoppa till sidans innehåll

Följ sidan "Gästbok"

Fyll i namn och e-postadress nedan för att följa denna sida. Ett e-postmeddelande kommer då att skickas till dig när något nytt publiceras på sidan.

Gästbok


 Skriv ett nytt inlägg i gästboken
5 maj 2020 09:49 av inde1990.net/bbs/content.php?co_id=thenine

inde1990.net/bbs/content.php?co_id=thenine

옥보경은 자신을 향해 돌아오는 호호환장을 막으려 호신강기를 힘을 끌어올려 방어하려했고 그 모습에 방심복은 그녀의 등에 장심을 갖다대었다. 마치 그녀가 당하지 않도록 내공을 밀어 넣어주려는 듯 보였다.
그에 옥보경은 안심하며 말했다.

“고마워요! 방랑!”

<a href="https://inde1990.net/bbs/content.php?co_id=thenine" target="_blank">더존카지노</a>

5 maj 2020 09:45 av inde1990.net/bbs/content.php?co_id=yescasino

inde1990.net/bbs/content.php?co_id=yescasino

하지만 그 순간 옥보경은 방심복의 눈빛을 보지 못했다. 번들거리는 이질감이 섞힌 눈을.
그에 천풍은 가소롭다는 듯 그녀의 장력을 보며 외쳤다.

“그런 공격으로 감히 나를 해하려하고 또한 나의 형님을 건드렸단 말이냐? 그깟 공격쯤! 돌아가라! 파!”

<a href="https://inde1990.net/bbs/content.php?co_id=yescasino" target="_blank">샌즈카지노</a>

5 maj 2020 09:42 av inde1990.net/bbs/content.php?co_id=frist

inde1990.net/bbs/content.php?co_id=frist

그리고 둘은 곧 천풍을 향해 쇄도했다.
먼저 옥보경이 선공을 취했다.

“호호환장!”

그녀의 장심에서는 요사한 기운이 흐르기 시작했고 곧 장력이 되어 천풍을 향해 발출되었다. 바로 그녀를 강호십대고수로 만들어준 호호경의 장법 중 하나인 호호환장의 시전이었다.

<a href="https://inde1990.net/bbs/content.php?co_id=frist" target="_blank">퍼스트카지노</a>

5 maj 2020 09:38 av inde1990.net/bbs/content.php?co_id=coin

inde1990.net/bbs/content.php?co_id=coin

옥보경은 그 전음에 그의 내력을 생각했고 곧 고개를 끄덕였다. 천풍과의 싸움에서 많은 진기가 고갈되었기에 그의 말을 이해할 수 있었던 것이다.

[그래요! 방랑! 내가 바로 공격할 테니 뒤 이어 최후의 공격을 날리세요. 제가 이목을 끌 것이니........]

<a href="https://inde1990.net/bbs/content.php?co_id=coin" target="_blank">코인카지노</a>

5 maj 2020 09:35 av inde1990.net/bbs/content.php?co_id=theking

inde1990.net/bbs/content.php?co_id=theking

게 포기하면 내가 섭섭하단 말씀이야. 좀더 절망하고 좀더 고통을 받아야만 내가 이 분노를 삭일 수 있단 말이지. 자아! 이제 어디 마지막을 향해 가볼까? 너희들의 처절한 죽음을 말이다.”
그리고 곧바로 옥보경에게 전음을 날렸다.

[보경! 먼저 공격을 날리시오. 그럼 바로 내가 최대한 힘을 모아 공격을 할 것이니!]

<a href="https://inde1990.net/bbs/content.php?co_id=theking" target="_blank">더킹카지노</a>

5 maj 2020 09:32 av inde1990.net

inde1990.net

천풍의 두 눈은 더욱 짙은 살광을 띠며 천천히 둘을 향해 다가가기 시작했고 그에 방심복과 옥보경 또한 긴장하며 공격태세를 갖췄다.

하지만 방심복의 눈빛은 다른 생각을 하는 양 번뜩였고 그런 눈빛은 아무도 알아차리지 못하고 있었다.

‘나는 결코 죽지 않는다. 절대로!’


<a href="https://inde1990.net/" target="_blank">우리카지노</a>

5 maj 2020 09:31 av elf-lord.com/thenine

elf-lord.com/thenine

‘그래! 나는 십대고수의 일인이다! 절대 죽지 않는다!’하지만 그녀의 생각은 끊겨야만 했다. 천풍이 더 기다릴 시간이 없다는 양 침묵을 깨뜨린 것이었다.

“후후! 작전은 다 세웠나보군. 그래도 눈빛이 달라진 것을 보면 말씀이야. 그렇지. 당연하지.그렇게 쉽

<a href="https://elf-lord.com/thenine/">더존카지노</a>

5 maj 2020 09:29 av elf-lord.com/coin

elf-lord.com/coin

결심이 선 듯 방심복 곁에 붙으며 전음을 날렸다.좋소! 같이 공격합시다.]

방심복의 전음은 간단했다. 하지만 그 전음에 옥보경은 뭔가 전과는 다른 이질감을 느껴야만 했다. 패배에 젖은 눈과 그의 말이 일치하지가 않았던 것이다. 뭔가 다른 생각이 있는 듯 말이다.

‘설마? 아니겠지. 천하의 방랑이 그러지는!’

<a href="https://elf-lord.com/coin/">코인카지노</a>

5 maj 2020 09:28 av elf-lord.com/sandz

elf-lord.com/sandz

[방랑! 저 어린놈은 방랑 혼자서 상대할 놈이 아니에요. 우리 둘의 합격만이 저 놈을 없앨 수 있을 거예요!]

그 전음에 방심복은 자존심이 상했지만 이미 절망감이 뇌리를 지배하고 있었기에 수가 없는 듯 옥보경을 향해 고개를 끄덕였다.

<a href="https://elf-lord.com/sandz/">샌즈카지노</a>

5 maj 2020 09:26 av elf-lord.com/first

elf-lord.com/first

로 걸어가는 양 떨려왔기에 더욱 그랬다.
하지만 곧 옥보경은 자신의 마음을 다잡을 수 있었다. 이제는 생사가 걸린 일이었으니 더 이상 방관하고 있을 수만은 그리고 겁먹고 있을 수만은 없었던 것이다. 그래도 자신은 말석이나마 강호십대고수의 일인이었으니 말이다.

<a href="https://elf-lord.com/first/">퍼스트카지노</a>

 

STF:s förbundsmöte

 

 Aktuella kurser

Eleiko

 Våra projekt


SM-tävlingar 2022

Datum Tävling
14-15 maj Veteran-SM
17-19 juni SM
24-25 sept Ungdoms-SM
12 nov Lag-SM
17-18 dec Junior-SM

 Ufonden

TFFIR_pratbubbla_RGB_webben.png

NTF

 

Postadress:
Svenska Tyngdlyftningsförbundet
Box 110 16
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: +4686996330
E-post: office@tyngdlyftning...

Se all info